Korkeakouluopettajien osaaminen – oppimisen edistäminen ja digipedagogiikka -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115462

Hakija
Aija Töytäri

Toteuttaja
Aija Töytäri

Lisätietoja
Aija Töytäri
aija.toytari@minedu.fi

Toteutusaika
1.1.2016 - 30.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
6.11.2015
5 300 euroa

Kokonaiskustannukset
5 300 euroa

Tulokset valmistuneet
30.12.2016

Tiivistelmä

Globalisoituminen ja digitalisaatio muuttavat suomalaista yhteiskuntaa nopealla vauhdilla. Suomessa osaamisperusta on heikentynyt. Korkeakouluilla on ratkaiseva rooli vastattaessa muuttuviin haasteisiin.
Ammattikorkeakoulut ovat myös valtavan sekä rakenteellisen että oppimiseen ja opettamiseen liittyvän muutoksen keskellä. Korkeakouluopettajien osaaminen on perustana korkeakoulujen menestymiseen tehtävässään.

Ammattikorkeakouluopettaja työskentelee uusissa oppimisympäristöissä, joita erityisesti digitalisaatio muuttaa. Digitalisaation hyödyntäminen oppimisen tukena ei kuitenkaan ole kaikkien opettajien hallinnassa. Sekä ammattikorkeakouluopettajien (keski-ikä n. 50 v.) osaaminen että työssä jaksaminen ovat kyseenalaisia.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa ammattikorkeakoulu- opettajien (digi)osaamisesta. Artikkeliväitöskirjassa on tutkittu ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsityksiä opettajien osaamisesta, opettajien käsityksiä heidän omasta oppimisestaan sekä digitaalisuuden hyödyntämisestä opettajan työssä sekä kvalitatiivisin että kvantitatiivisin metodein. Tutkimuksen kohdejoukkona ovat olleet kaikki Suomen ammattikorkeakouluopettajat ja tutkimusaineistot ovat laajoja.

Tuloksia on hyödynnetty, ja hyödynnetään, koko väitöskirjan valmistumisen jälkeen korkeakouluopettajien osaamisen kehittämisessä, johon esim. hallitusohjelman kärkihankkeet tähtäävät.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aija Töytäri

Aineisto

Töytäri Aija. 2019. Näkökulmia ammattikorkeakouluopettajan oppimiseen ja osaamishaasteisiin ISBN 978-951-39-7811-2 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7811-2

Tiedote. https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2019/06/9-8-2019-ttl-aija-toytari-liikuntatieteellinen-tiedekunta-fysioterapia