Koronaviruspandemian seuraukset kunta-alan töissä

16th European Public Health Conference 2023 Convention Centre Dublin, Ireland, 8-11 November 2023. Abstraktin hyväksymisilmoitus 10.6.2023 mennessä.

Hanketiedot

Hankenumero
230258

Hakija
Johanna Kausto

Toteuttaja
Johanna Kausto

Lisätietoja
Johanna Kausto
johanna.kausto@ttl.fi

Toteutusaika
7.11.2023 - 11.11.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 748 euroa

Tiivistelmä

Selvitämme prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa, kuinka koronaviruspandemia muutti kunta-alan työtä Suomessa ja kuinka siirtyminen etätyöhön ja työjärjestelyiden muuttuminen olivat yhteydessä kunta-alan henkilöstön psykososiaaliseen työympäristöön ja työhyvinvointiin. Tämä tutkimus on osa Työsuojelurahaston rahoittamaa laajempaa hanketta nimeltä ”Pandemian seuraukset ja pandemiaresilienssiä tukeneet tekijät kunta-alalla”.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Kausto