Kosteusvauriomikrobialtistuksen aiheuttamat liukoiset immuunivasteet

Hanketiedot

Hankenumero
220378

Hakija
Outi Karhuvaara

Toteuttaja
Outi Karhuvaara

Lisätietoja
Outi Karhuvaara
outkar@utu.fi

Toteutusaika
17.2.2023 - 17.6.2024

Työsuojelurahaston päätös
29.11.2022
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan kosteusvauriomikrobeille altistumisen aiheuttamia immuunivasteita. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti liukoiset immuunijärjestelmän tekijät, jotka ohjaavat kehon tulehdusvasteita ja vaikuttavat siten kosteusvaurioiden yhteydessä tavattavien terveyshaittojen syntyyn. Tutkimus painottuu suomalaisiin aikuisiin, jotka työskentelevät kosteusvaurioituneissa rakennuksissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Outi Karhuvaara