KOTOTU-turvallisuusprosessin soveltaminen uuden sukupolven ohjausjärjestelmän kehitykseen

Hanketiedot

Hankenumero
110447

Hakija
Ponsse Oyj

Toteuttaja
Ponsse Oyj

Lisätietoja
Kalle Einola
kalle.einola@ponsse.com

Toteutusaika
1.12.2010 - 31.12.2012

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2010
69 800 euroa

Kokonaiskustannukset
139 600 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2012

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on integroida Työsuojelurahaston, VTT:n ja osallistujayritysten yhteisessä tutkimushankkeessa, KOTOTU, kehitetty turvallisuusprosessi ja siihen liittyvät työkalut Ponsse Oyj:n tuotekehitysprosessiin ja soveltaa sitä suunnitteilla olevan uuden sukupolven ohjausjärjestelmän riskien arviointiin sekä turvatoimintojen suunnitteluun ja kelpuutukseen. Mainittua ohjausjärjestelmää tullaan hyödyntämään laajalti Ponsse Oyj:n tuotetarjoomaan kuuluvissa metsäkoneissa, kuten harvestereissa ja kuormatraktoreissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kalle Einola

Tiedote

KOTOTU-turvallisuusprosessi Ponsse Oyj:n tuotekehitykseen

31.12.2012

Metsäkonevalmistaja Ponsse Oyj liitti KOTOTU (Koneiden
toiminnallinen turvallisuus) -prosessin ja siihen liittyvät
riskinarvioinnin työkalut tuotekehitysprosessiinsa.

Kehittämishankkeessa ulkopuolisena asiantuntijana toimi VTT.
Hankkeessa sovellettiin aiemmissa KOTOTU-hankkeissa kertynyttä
tietoa (
107097) ja
108347).

Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Prosessin toimivuutta myös kokeiltiin käytännössä Ponssessa
suunnitteilla olevan uuden sukupolven ohjausjärjestelmän
riskinarviointiin sekä turvatoimintojen suunnitteluun ja
kelpuutukseen.

Hankkeeseen sisältyi joukko riskinarvioinnin tehtäviä
ohjausjärjestelmälle. Ohjausjärjestelmää hyödynnetään jatkossa
laajalti Ponsse tuotevalikoimaan kuuluvissa metsäkoneissa, kuten
harvestereissa ja kuormatraktoreissa.

Hankkeessa käytetty ohjelmistoalusta SharePoint+TFS osoittautui
toimivaksi kokoonpanoksi prosessin läpivientiin. Riskinarviointi on
selvästi käytännöllisempää KOTOTU-toteutuksella kuin perinteisillä
Word-, Excel- ja Access-toteutuksilla, koska KOTOTU SharePoint+TFS
-alustassa suunnitteluprojektissa syntyvät suunnittelutuotokset
voidaan säilyttää systemaattisesti ja jäljitettävästi.

Kyseistä alustaa käytetään jatkossa vakiotyökaluna.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Katso myös muut Työsuojelurahaston tukemat KOTOTU-hankkeet:

Koulutus ja tiedotushanke 108347: Turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien tietokoneavusteinen suunnittelutyökalu – Sistema. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=108347

Tutkimus- ja kehityshanke 107097: Koneiden ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus (KOTOTU). https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=107097