Kotvimisen vallankumous -tietokirjan vetkuttelun roolia työelämässä käsittelevien lukujen taustatutkimus ja kirjoittaminen

Hanketiedot

Hankenumero
118183

Hakija
Jenny Kangasvuo

Toteuttaja
Jenny Kangasvuo

Lisätietoja
Jenny Kangasvuo
jenny.kangasvuo@gmail.com

Toteutusaika
15.7.2018 - 30.10.2018

Työsuojelurahaston päätös
12.6.2018
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
6 018 euroa

Tulokset valmistuneet
30.10.2018

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kirjoittaa Kotvimisen vallankumous -tietokirjan vetkuttelun roolia työelämässä käsittelevät luvut ja tehdä taustatutkimusta niitä varten. Hanke tuottaa uutta tietoa prokrastinaation eli vetkuttelun roolista ihmisten työhyvinvoinnille ja mielenterveydelle, sekä sen merkityksestä niin itsensätyöllistäjien työprosesseissa kuin suuremmissa organisaatioissakin.

Hanke purkaa prokrastinaatioon liittyviä negatiivisia mielleyhtymiä ja osoittaa, että prokrastinaatio ei ole pelkästään ahdistavaa asioiden lykkäämistä, vaan myös tuottavaa tuumailua, jonka merkitys korostuu etenkin luovassa tietotyössä. Näkökulman laajentamisessa apuna käytetään vanhaa suomalaista sanaa kotvia, joka tarkoittaa odottamista, työn tauottamista ja lepäämistä tilanteesta, jossa työ on vielä kesken. Hanke haastaa suomalaisen työkeskeisen elämäntavan, jossa työ ja ennen kaikkea sen tehokas suorittaminen määrittää suuresti yksilön arvoa, ja jossa uusia ajatuksia tuottavalle joutilaisuudelle ei ole tilaa.

Kirja perustuu aiempaan prokrastinaatiota käsittelevään tutkimukseen sekä eri ammattialojen edustajien haastatteluihin. Haastateltaviksi on valittu luovan työn tekijöitä ja freelancereita, yritysmaailman kokemusasiantuntijoita ja yritysvalmentajia sekä työuupumuksen kokeneita henkilöitä. Kirja kirjoitetaan yhteistyössä Jonna Pulkkisen ja Katri Rauanjoen kanssa. Kirja ilmestyy kustannusyhtiö Kariston julkaisemana lokakuussa 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenny Kangasvuo

Tiedote

Kotviminen tuo uuden näkökulman työhön

30.10.2018

Lokakuussa 2018 ilmestynyt Kotvimisen vallankumous -tietokirja on ensimmäinen suomalainen prokrastinaatiota eli lykkäämistä ja vetkuttelua käsittelevä tietoteos. Kirjan ydinajatus on se, että kotviminen on väline, jonka avulla saavutetaan esimerkiksi uusia ideoita, omaa aikaa, lepoa sekä toteutetaan asioita, joita ei muuten saisi tehtyä.

Jenny Kangasvuo kirjoitti Työsuojelurahaston stipendin tuella kirjan luvut ”Työelämän nuorallatanssi” ja ”Työn orjat kiireen yöstä nouskaa” sekä mielenterveyttä käsittelevään lukuun ”Kotvi ihan hulluna” alaluvun  ”Työuupumus – onko vika yksilössä vai työelämässä?”

Kangasvuon kirjoittamat luvut perustuvat 13 haastatteluun. Osa haastateltavista oli oman alansa asiantuntijoita, osa puolestaan kokemusasiantuntijoita. Kangasvuo hyödynsi haastatteluja kirjan lukujen kirjoittamisessa.

Haastatteluissa kävi ilmi, että työpaikkakulttuurit paheksuvat viivyttelyä ja vetkuttelua myös niillä työpaikoilla, joilla siitä voisi olla hyötyä. Toisaalta monet työkulttuurit sallivat lykkäämisen tietyissä työprosessin osissa.

Kirja kannustaa pohtiman työkulttuuria kiireen ja kotvimisen näkökulmasta ja tunnistamaan kohtia, jolloin kotvimiselle on annettava enemmän tilaa ja niitä kohtia, joissa prosesseja yksinkertaistamalla ja työntekijöitä sitouttamalla säästetään aikaa ja vähennetään kotvimisen tarvetta.

Kirja kannustaa myöntämään prokrastinaation toistuvuuden ja ottamaan kotvimisen hyötykäyttöön: kun kotvimiselle on aikaa ja tilaa, se antaa tilaa myös ideoiden syntymiselle. Kirja muistuttaa, että kotviminen voi olla hälytysmerkki: se voi ilmaista yksilötasolla työn kuormittavuudesta ja uhkaavasta työuupumuksesta, työpaikan tasolla huonosta esimiestyöstä ja koko organisaation tasolla huonosta johtamisesta ja epäselvistä strategioista.

Kirjan muut kirjoittajat ovat Jonna Pulkkinen ja Katri Rauanjoki. Kotvimisen vallankumous -tietokirjan on julkaissut Kustannusyhtiö Karisto.

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Kangasvuo, Jenny, Pulkkinen, Jonna, Rauanjoki, Katri. Kotvimisen vallankumous. 2018. s. 331.Karisto Tuotetunnus: 9789512365104

Jenny Kangasvuo: Kotviminen antaa uusia ideoita ja parantaa työhyvinvointia. Tiedon sillan verkkosivusto. 14.3.2019. https://tiedonsilta.fi/kotviminen-antaa-uusia-ideoita-ja-parantaa-tyohyvinvointia/