Koulutus- ja tiedotusmateriaali jakeluautonkuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen

Hanketiedot

Hankenumero
110366

Hakija
Oulun yliopisto Tuotantotalouden osasto Työtieteen yksikkö

Toteuttaja
Oulun yliopisto Tuotantotalouden osasto Työtieteen yksikkö

Lisätietoja
Seppo Väyrynen
seppo.vayrynen@oulu.fi

Toteutusaika
1.11.2010 - 30.4.2011

Työsuojelurahaston päätös
19.10.2010
35 000 euroa

Kokonaiskustannukset
48 824 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2011

Tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa uusi työterveys-, työturvallisuus- ja ergonomiateemoihin sekä näiden työhyvinvointi- ja tuottavuusvaikutuksiin painottuva koulutuspaketti, jota kouluttajat eri tahoilla voivat käyttää. Sen sisältö hyödyntää HÄITEK-hankekokonaisuudessa (TSR-hankenumero: 107056, HÄITEK) saatuja tuloksia, Koulutuspaketti sisältää yhden päivän (7h) koulutusosion direktiivin (2003/59/EY) mukaiseen kuljettajan jatkokoulutukseen. Koulutuspaketin pilotointitilaisuudet pidetään alkutalvesta 2011 ja koulutusmateriaali viimeistellään näiden jälkeen valmiiksi keväällä 2011.

Koulutuspaketin tuottaminen pitää sisällään koulutusmateriaalin valmistelun, koulutuspaketin pilotoinnin, palauteseminaarin järjestämisen, kouluttaja- ja koulutusaineiston (oppimateriaalin) tuottamisen, opetusvideon koostamisen ja kuljetusalan hyvien ergonomiaratkaisujen keräämisen

Hankkeen vastuuhenkilö

Seppo Väyrynen

Tiedote

Ammattikuljettajien terveydeksi koulutuspäivä

30.4.2011

Oulun yliopiston hanke tuotti ammattikuljettajille
koulutuspaketin. Se painottuu työterveys-, työturvallisuus- ja
ergonomiateemoihin sekä näiden työhyvinvointi- ja
tuottavuusvaikutuksiin. Tutkimuksesta vastasi Oulun yliopiston
työtieteen yksikkö, jonka kumppaneina toimivat Työterveyslaitos ja
Turun ammattikorkeakoulu. Työsuojelurahasto rahoitti hanketta.

 

Koulutuspaketti hyödyntää HÄITEK-hankkeen (107056) tuloksia.
Koulutuspaketti sisältää yhden päivän koulutusosion EY-direktiivin
mukaiseen kuljettajan jatkokoulutukseen.

 

Koulutusmateriaali on kouluttajien saatavissa Työterveyslaitoksen
internetsivuilta.

Kuljetusalalla murheellisesti työtapaturmia

 

Kuljetus- ja varastointialalla on korkeat tapaturmaluvut. Alan
työntekijöitä oli työtapaturman takia vähintään neljä päivää
työkyvyttömänä lähes kaksinkertaisesti Suomen kaikkiin toimialoihin
verrattuna. Keskimääräinen taajuus oli noin 16 tapaturmaa miljoonaa
työtuntia kohti, mutta kuljetus- ja varastointialalla vastaavasti
yli 29 tapaturmaa. Näin tilastoi Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
vuodelta 2007.

 

EY-direktiivi vuodelta 2003 on luotu paikkaamaan tilannetta. Se
vaatii ammattipätevyyden säilyttämiseksi vähintään viisi 7,5 tunnin
jatkokoulutuspäivää viidessä vuodessa.

 

Virallista koulutusta

 

Tässä hankkeessa tuotettu koulutusaineisto esiteltiin
pilotointikoulutuksessa, joka oli maksuton osallistujille. Koulutus
on Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä virallinen
ammattipätevyyskoulutuspäivä kuorma-auton ja linja-auton
kuljettajille.

 

Koulutuspakettia kehittivät myös Auto- ja Kuljetusalan
Työntekijäliitto (AKT), Suomen Kuljetus ja logistiikka (SKAL),
Autoliikenteen Työnantajaliitto (ALT) sekä Teknologiateollisuuden
perävaunut ja päällirakenteet -toimialaryhmä.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen