Kriisi- ja resilienssitaitojen kehittäminen kuntaorganisaatiossa – veto- ja pitovoimaa Sauvoon

Hanketiedot

Hankenumero
230296

Hakija
Sauvon kunta

Toteuttaja
Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy

Lisätietoja
Satu Simelius
satu.simelius@sauvo.fi

Toteutusaika
11.10.2023 - 29.2.2024

Työsuojelurahaston päätös
8.11.2023
16 500 euroa

Kokonaiskustannukset
33 000 euroa

Tiivistelmä

Sauvon kunnassa on ollut viime vuosina paljon muutoksia. Muutos ja uudistumistarpeet ovat heijastuneet koko henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen. Kunnassa on tunnistettu tarve koko henkilöstön muutoksen ja kriisinkäsittelytaitojen vahvistamiseen. Hankkeessa kehitetään toimintakulttuuria, joka tukee esihenkilöiden ja koko työyhteisön valmiutta toimia kriisitilanteissa sekä palauttaa organisaation toimintakyky optimaaliselle tasolle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Satu Simelius