Kriisien hybrideiksi hajauttamat työyhteisöt – miten uudet työntekijät pääsevät osaksi niitä?

Hanketiedot

Hankenumero
220438

Hakija
Vaasan Yliopisto

Toteuttaja
Vaasan Yliopisto

Lisätietoja
Liisa Mäkelä
liisa.makela@uwasa.fi

Toteutusaika
2.4.2023 - 1.8.2024

Työsuojelurahaston päätös
16.2.2023
64 000 euroa

Kokonaiskustannukset
100 210 euroa

Tiivistelmä

Pandemian aikana uudet etätyöntekijät ovat olleet muita alttiimpia työyksinäisyydelle. Työyksinäisyys on riski hyvinvoinnille, sitoutumiselle ja suoriutumiselle. Hanke tuottaa tietoa uusien työntekijöiden sosiaalisesta integraatiosta etä- ja hybridityöyhteisöihin. Tutkimus pohjautuu tilastolliseen pitkittäisaineistoon sekä kerättävään haastatteluaineistoon. Etä- ja hybridityöpaikoille toteutetaan materiaalipaketti, joka sisältää toimenpidesuosituksia ja käytännön toimintaohjeita.

Hankkeen vastuuhenkilö

Liisa Mäkelä