Kriisit, korkeakoulujohtaminen ja -työ: miten korkeakoulut voivat toimia paremmin kriiseissä?

Hanketiedot

Hankenumero
220419

Hakija
Jyväskylän yliopisto

Toteuttaja
Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja
Taina Saarinen
taina.m.saarinen@jyu.fi

Toteutusaika
1.3.2023 - 1.8.2024

Työsuojelurahaston päätös
16.2.2023
70 000 euroa

Kokonaiskustannukset
116 527 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan korkeakoulujen kriisijohtamista ja sitä, miten se tukee korkeakouluissa tehtävää työtä kriisin aikana. Hyödynnämme olemassa olevaa koronapandemian aikana kerättyä korkeakoulutyötä, johtamista sekä korkeakoulutyön hyvinvointia koskevaa kysely- ja haastatteluaineistoa. Täydennämme tätä aineistoa kaikille suomalaisille korkeakouluille tehtävällä kyselyaineistolla sekä asiantuntija- ja päätöksentekijäpaneeleista saatavalla aineistolla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Taina Saarinen