Kronotyypin merkitys työn imun kokemiselle ja fyysisen aktiivisuuden rooli työstressin ehkäisemiseksi – Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 – tutkimus

Hanketiedot

Hankenumero
220181

Hakija
Heli Kiema-Junes

Toteuttaja
Heli Kiema-Junes

Lisätietoja
Heli Kiema-Junes
heli.kiema@oulu.fi

Toteutusaika
1.9.2022 - 31.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2022
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään kronotyypin eli vuorokausirytmin merkitystä työn imun kokemiselle ja fyysisen aktiivisuuden roolia työstressin ehkäisemiseksi. Tutkimukset osoittavat, että työn imun kokemukseen vaikuttavat työhön ja organisaatioon liittyvät tekijät, mutta työn ulkopuolisten tekijöiden tarkastelu on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tutkimuksessa hyödynnetään Pohjois-Suomen syntymäkohortti – 1966 väestöpohjaista aineistoa. Tutkimuksella tuotetaan tärkeää tietoa työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heli Kiema-Junes