Kuinka löytää ja hallita oikeat riskit? Osuva ja vaikuttava työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien riskien hallinta (Oikeat riskit)

Hanketiedot

Hankenumero
116355

Hakija
Tampereen teknillinen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätietoja
Jouni Kivistö-Rahnasto
jouni.kivisto-rahnasto@tut.fi

Toteutusaika
1.1.2017 - 30.11.2018

Työsuojelurahaston päätös
14.12.2016
90 000 euroa

Kokonaiskustannukset
158 050 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2018

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään työturvallisuuteen liittyvien riskien arvioinnin toteutumista ja onnistumista yrityksissä sekä tunnistetaan tekijöitä, jotka estävät ja edistävät riskien arvioinnin onnistumista ja tehokasta hyödyntämistä työturvallisuustyössä. Erityisesti tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita selvittämään ja kehittämään riskien arvioinnin ja hallinnan onnistumista osuvuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta: kuinka riskien arvioinnilla onnistutaan löytämään todelliset riskit ja kohdentamaan toimenpiteitä oikeisiin kohteisiin.

Tutkimuksen aineisto kerätään valmistavan teollisuuden ja teollisen palveluntuotannon yrityksistä. Menetelminä käytetään dokumenttianalyysia, haastatteluja, työpajoja ja havainnointia. Yrityksistä kerättävää aineistoa täydennetään työsuojelutarkastajien, vakuutusyhtiöiden ja työpaikkaonnettomuuksien (TOT) tutkinnan edustajille suunnatuilla haastatteluilla tai kyselyillä. Lisäksi hyödynnetään TOT-tutkintaraportteja ja työsuojelutarkastajien tarkastuskertomuksia.

Tutkimuksessa laadittujen keinojen avulla suomalaiset työpaikat voivat itse parantaa riskien arvioinnin ja hallinnan onnistumista. Tutkimuksen tulokset ovat julkisesti saatavilla loppuvuodesta 2018. Tuloksista ja johtopäätöksistä julkaistaan kooste TTY:n julkaisusarjassa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jouni Kivistö-Rahnasto