Kuka jaksaa töissä? Työolot, työolojen muutokset ja työkyky nuorilla, keski-ikäisillä ja ikääntyvillä työntekijöillä

Hanketiedot

Hankenumero
117308

Hakija
Helsingin yliopisto Kansanterveystieteen osasto

Toteuttaja
Helsingin yliopisto Kansanterveystieteen osasto

Lisätietoja
Tea Lallukka
tea.lallukka@helsinki.fi

Toteutusaika
1.1.2018 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2017
90 000 euroa

Kokonaiskustannukset
157 150 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2020

Tiivistelmä

Hanke tuottaa uutta tietoa työolojen ja niiden muutosten merkityksestä toiminta- ja työkyvylle koko työuran aikana. Erityisenä uutuusarvona on tieto työn kuormituksen merkityksestä toimintakyvylle ja terveydelle jo työurien alkuvaiheessa. Seurantakyselyt tuottavat tietoa myös keski-ikäisten ja ikääntyvien työntekijöiden työoloista vuosilta 2000-2017. Kyselyiden lisäksi käytössä ovat rekisteritiedot. Tulokset ovat hyödynnettävissä ajankohtaisissa työ- ja terveyspoliittisten sekä hallitusohjelman tavoitteissa pidentää työuria niiden kaikissa vaiheissa.

Koska varhainen fyysinen ja muu kuormitus töissä voi liittyä työkyvyttömyyttä lisäävien sairauksien riskiin, on tärkeä tunnistaa riskitekijät ja -ryhmät ajoissa. Näin voidaan puuttua ongelmiin ja vähentää työkyvyttömyyden riskiä, edistää työkykyä ja kaikenikäisten työntekijöiden mahdollisuuksia jaksaa ja jatkaa töissä. Jos keski-iän työkyvyttömyyden tausta on työn kuormituksessa ja riskitekijöissä työurien alussa, puuttuminen ongelmiin vasta niiden ilmaannuttua ei ole tehokasta ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia työpaikoilla ja kansantaloudelle.

Hankkeen tavoitteena onkin tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää päätöksenteon tukena sekä suositusten pohjana, kun pyritään pidentämään työuria. Hankkeelle on laadittu viestintäsuunnitelma, ja se toteutetaan Helsingin yliopiston viestinnän asiantuntijoiden tuella, jotta tuloksista voidaan tiedottaa tehokkaasti käyttäen sekä kohdennettua viestintää, että laajaa mediatiedotusta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tea Lallukka