Kun pomo meni kännykkään – Uuden teknologian käyttöönoton vaikutukset suorittavaa työtä tekevän henkilöstön työmotivaatioon ja työhyvinvointiin

Hanketiedot

Hankenumero
200451

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Turun yliopisto

Lisätietoja
Satu Teerikangas
satu.teerikangas@utu.fi

Toteutusaika
1.4.2021 - 31.10.2023

Työsuojelurahaston päätös
20.10.2020
124 000 euroa

Kokonaiskustannukset
193 941 euroa

Tiivistelmä

Tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä, miten suorittavaa työtä tekevien työntekijöiden työmotivaatiota ja työhyvinvointia voidaan tukea, kun mobiiliteknologian käyttö muuttaa työtä. Laadullisin ja määrällisin menetelmin hankittava tieto on hyödynnettävissä teknologiaan liittyvien muutosten toteutuksessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Satu Teerikangas