”Kunnon nosto” – Henkilöstötuottavuuden, työturvallisuuden, työn sujumisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen Havator Oy:ssä

Hanketiedot

Hankenumero
210019

Hakija
Havator Oy

Toteuttaja
BPM-Palvelut Oy

Lisätietoja
Rami Hirvelä
rami.hirvela@havator.com

Toteutusaika
16.2.2021 - 15.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2021
36 242 euroa

Kokonaiskustannukset
72 484 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään Havator Oy:n henkilöstötuottavuutta, työturvallisuutta ja työn sujumista sekä työhyvinvointia laaja-alaisesti. Toimenpiteet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaryhmän sekä Havator Oy:n johdon, ja henkilöstön kanssa. Hankkeella on liityntä Työelämän laaja-alaisen kehittämisen yritysverkostoon ja verkostoyritysten kehittämishankkeisiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Rami Hirvelä