Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin ohjelman tiedotushanke

Hanketiedot

Hankenumero
111214

Hakija
Excenta Oy

Toteuttaja
Excenta Oy

Lisätietoja
Ossi Aura
ossi.aura@gmail.com

Toteutusaika
1.8.2011 - 30.11.2011

Työsuojelurahaston päätös
31.8.2011
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
16 500 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2011

Tiivistelmä

Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelmassa tehtiin hyvinvoinnin johtamisen auditointi ja johtamisen mallintaminen neljässä kaupungissa, joista Helsingissä kolmessa virastossa. Muut kaupungit olivat Hyvinkää, Kemijärvi ja Kotka. Kehittämisohjelman tavoitteena oli luoda kunta-alalle selkeä strategisen hyvinvoinnin viitekehys, jossa hyvinvointia johdetaan kunnan strategisia tavoitteita tukien. Viitekehys kattaa hyvinvointityön kohdentamisen kuntien eri toimialat huomioon ottaen, kaupunkikohtaiset seurannan mittarit sekä johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden välisen yhteistyön määrittämisen.

Julkaisun tavoitteena on kuvata auditoinnin ja hyvinvoinnin johtamisen viitekehyksen rakentamisen tulokset sekä henkilöstöjohdon, asiantuntijoiden ja esimiesten näkemykset tuloksista. Julkaisussa haastateltavat esittävät omat tulkinnat sekä kaupunkikohtaiset jatkotoimenpiteet. Julkaisun avulla pyritään vahvistamaan työhyvinvoinnin strategista johtamista kunta-alalla. Julkaisu valmistuu lokakuun 2011 loppuun mennessä Kuntatyönantajien kustantamana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ossi Aura

Tiedote

Kunta-alan työhyvinvoinnin johtamisesta opas

30.11.2011


Kunta-alan strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen on saatu opas.

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät
käytännöt
julkistettiin marraskuun lopussa 2011.

 

Oppaan on tuottanut strategisen hyvinvoinnin kehittäjäyhtiö Excenta
Oy. Kirjoittajat ovat
Ossi Aura ja
Ville Saarikoski. Julkaisun työstämistä tuki
Työsuojelurahasto tiedotus- ja koulutusmäärärahalla, ja KT
Kuntatyönantajat on vastannut sen painattamisesta.

 

Julkaisu kertoo kunta-alan strategisen hyvinvoinnin
kehittämisohjelmasta, jota Työsuojelurahasto niin ikään rahoitti.
Kehittämishankkeisiin osallistuivat Kemijärvi (110293), Hyvinkää
(110448), Kotka (110449) ja Helsinki (110189). Excenta toimi näissä
kehittämishankkeissa asiantuntijana.

 

Mittarit käyttöön

 

Julkaisu kuvaa strategisen hyvinvoinnin johtamisen lähtökohtia ja
käytettyjä metodeja sekä kehittämishankkeisiin osallistuneiden
kaupunkien tilannetta ja motiiveja osallistua kehittämistyöhön.

 

Lisäksi opas käy läpi tulokset hyvinvoinnin johtamisen
auditoinnista ja fokuskonsultoinnista ja tarkastelee esiin
nousseita tärkeimpiä tekijöitä liittyen hyvinvoinnin johtamista
edesauttaviin ja hidastaviin tekijöihin.

 

Opas on tarkoitettu kuntien johdolle, henkilöstö- ja talousjohdolle
sekä esimiehille työvälineeksi strategisen työhyvinvoinnin
kehittämiseen.

 

Oppaan esittelemien mittareiden avulla on helppo seurata
työhyvinvoinnin myönteisiä vaikutuksia tuloksellisuuteen.

 

Opas on postitettu kuntiin ja kuntayhtymiin joulukuussa 2011. Sen
verkkoversio on luettavissa Material-välilehdeltä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Aura Ossi, Saarikoski Ville. 2011. Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt. Kuntatyönantajat. Helsinki. ISBN 978-952-213-816-3 ISBN 978-952-213-817-0 (PDF) http://shop.kuntatyonantajat.fi/uploads/tyohyvinvointia_johtamaan.pdf Avaa

Tilaukset: KT Kuntatyönantajat  puh. 09 7711, tilausnumero 3-0831 www.kuntatyonantajat.fi. https://www.tsr.fi/group/sisallonsyotto/http/shop.kuntatyonantajat.fi