Kuntotaso ja painoindeksi suomalaisen työväestön työssä kuormittumisen ennustajana – objektiiviseen mittaustietoon perustuva poikittaistutkimus

Hanketiedot

Hankenumero
118027

Hakija
Satu Mänttäri

Toteuttaja
Satu Mänttäri

Lisätietoja
Satu Mänttäri
satu.manttari@ttl.fi

Toteutusaika
21.7.2018 - 13.8.2018

Työsuojelurahaston päätös
9.2.2018
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 942 euroa

Tulokset valmistuneet
13.8.2018

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on osallistua kansainväliseen työterveyttä käsittelevään konferenssiin The 9th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, heinäkuussa 2018. Konferenssissa pidetään esitys otsikolla Activity level and body mass index as predictors of physical workload during working career (Kuntotaso ja painoindeksi suomalaisen työväestön työssä kuormittumisen ennustajana – objektiiviseen mittaustietoon perustuva poikittaistutkimus). Ikääntyminen sekä työikäisen väestön osuuden väheneminen ovat tämän päivän yhteiskunnallisia haasteita kehittyneissä maissa. Ikääntyminen aiheuttaa fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä. Tämän tutkimuksen tarkoitus on tutkia työntekijän kuntotason ja painoindeksin yhteyttä objektiivisesti mitattuun työssä kuormittumiseen koko työuran aikana. Mittausteknologian kehittymisen myötä työn aiheuttaman fyysisen kuormituksen ja siitä palautumisen arviointi on helpottunut ja mittauksista saatu tieto on tarkempaa ja kokonaisvaltaisempaa kuin aiemmin. Tässä tutkimuksessa käytettiin sykevälivaihteluun perustuvaa mittaustietoa, joka antaa sykintätaajuuteen perustuvan arvion työn hengitys- ja verenkiertoelimistöön kohdistuvasta kuormituksesta. Aineisto koostui suomalaisista työntekijöistä (N = 19 859, ikä 18-65 vuotta, keskimääräinen aktiivisuusluokka 4,9) ja yhteensä 44 867 mitatusta työpäivästä. Sykevälivaihtelua mitattiin Bodyguard 2 (Firstbeat Technologies Oy) mittarilla. Tutkimuksen tulokset ovat saatavissa kesällä 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Satu Mänttäri

Tiedote

Hyväkuntoinen työntekijä kuormittuu vähemmän

13.8.2018

Fyysinen aktiivisuus, hyvä kuntotaso ja normaali paino suojaavat liialliselta fyysiseltä kuormittumiselta koko työuran ajan, todetaan tutkimuksessa.

Suositusten mukainen säännöllinen terveysliikunta (2-3 kertaa 1-3 tuntia viikossa) ja normaali paino suojaavat työntekijää liialliselta fyysiseltä kuormittumiselta jopa suhteellisen kevyessä työssä.

Suomalainen työntekijä kuormittuu työjakson aikana keskimäärin 12,1 prosenttia (miehet)/15,3 % (naiset) maksimaalisesta kapasiteetistaan. Tulosten perusteella työntekijän kuormitustaso kasvaa työssä 1.5 prosenttiyksikköä jokaista kymmentä ikävuotta kohden.

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Satu Mänttäri esitteli tutkimusta työterveyden ja ergonomian alaan liittyvässä konferenssissa The 9th International Conference of Applied Human Factors and Ergonomics, Orlandossa, Yhdysvalloissa heinäkuussa 2018.

Mänttärin esitys on nimeltään Activity level and body mass index as predictors of physical workload during working career. (Kuntotaso ja painoindeksi suomalaisen työväestön työssä kuormittumisen ennustajana – objektiiviseen mittaustietoon perustuva poikittaistutkimus).

Tutkimuksen aineisto on osa Tekesin rahoittamaa projektia Health Data MIning 2014-2016. Projekti tehtiin yhteistyössä Tampereen Teknillisen yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Työterveyslaitoksen kesken.

Työsuojelurahasto on tukenut Mänttärin osallistumista konferenssiin matkastipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Konferenssin verkko-osoite on http://www.ahfe2018.org.

Tutkimuksesta on lisätietoa osoitteessa http://www.tut.fi/en/personal-health-informatics/projects/index.htm