Kuntouttavien asumispalveluiden kultuurikäännös – Vartijasta valmentajaksi – AsKu-hanke

Hanketiedot

Hankenumero
210225

Hakija
Suoja-Pirtti r.y.

Toteuttaja
Skillmotor Finland Oy

Lisätietoja
Pia Miettinen
pia.miettinen@suoja-pirtti.fi

Toteutusaika
26.3.2021 - 30.4.2022

Työsuojelurahaston päätös
4.5.2021
31 440 euroa

Kokonaiskustannukset
62 880 euroa

Tiivistelmä

Suoja-Pirtin toimintaympäristössä on tapahtumassa suuria muutoksia ja niihin vastaaminen on välttämätöntä. Hankkeessa luodaan valmentavaan vertaiskulttuuriin perustuvia sisäisiä ja kuntouttavia toimintamalleja ja pilotoidaan innovatiivista osallistavaa strategiaa. Henkilöstö, asiakkaat, omaiset ja verkostot osallistuvat erilaisten teemoitettujen pienryhmien kautta uuden Suojapirtin rakentamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Miettinen