Kuntoutuksen ammattihenkilöiden kokemukset asiakas- ja potilastietojärjestelmistä ja digitaalisista palveluista työn tukena

Hanketiedot

Hankenumero
240139

Hakija
Pohjois-Savon hyvinvointialue

Toteuttaja
Pohjois-Savon hyvinvointialue

Lisätietoja
Virpi Jylhä
virpi.jylha@pshyvinvointialue.fi

Toteutusaika
1.8.2024 - 31.8.2025

Työsuojelurahaston päätös
23.4.2024
70 000 euroa

Kokonaiskustannukset
106 198 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää digitalisaation vaikutuksia kuntoutuksen ammattilaisten kokemaan työn kuormitukseen, tuottavuuteen ja työhyvinvointiin. Tutkimus tuottaa uutta tietoa tietojärjestelmien tuesta työtehtäviin sekä niiden käytettävyydestä ja toimivuudesta. Aihetta ei ole aikaisemmin tutkittu kuntoutuksen osalta. Aineisto kerätään kansallisella tietojärjestelmäkyselyllä, joka muokataan aiemmista toteutuksista kuntoutuksen ammattihenkilöiden työnkuvan mukaisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Virpi Jylhä