Kuntoutuksen merkitys työelämän ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin kannalta -lisensiaattityö

Hanketiedot

Hankenumero
113015

Hakija
Arja Matilainen

Toteuttaja
Arja Matilainen

Lisätietoja
Arja Matilainen
matilainen.arja@gmail.com

Toteutusaika
3.6.2013 - 20.10.2013

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2013
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tulokset valmistuneet
20.10.2013

Tiivistelmä

Tutkimukseni käsittelee 47 Aslak –kuntoutujan henkiökohtaisia kokemuksia kuntoutuksesta ja kuntoutuksen merkityksestä työelämään ja hyvinvointiin pitkällä aikavälillä.

Tavoitteenani on sekä kuvata että ymmärtää kuntoutujien henkilökohtaisia käsityksiä kuntoutumisprosessin merkityksestä ja mahdollisista hyödyistä työhön ja henkilökohtaiseen elämään.
Kyseessä on seurantatutkimus, jonka aikaisempi aineisto on vuodelta 2008 samasta Aslak –kuntoutujien joukosta. Tutkimusjoukko koostuu pääasiassa julkisen sektorin henkilöstöstä (hoiva- ja hoitoalan -, päivähoito-, kirjasto- ja siivousalan työntekijöitä).

Tämän tutkimukseni aineiston olen kerännyt kirjallisella lomakekyselyllä (avovastaukset). Työni on laadullinen tutkimus, jossa hyödynnän fenomenografista tutkimusotetta.

Tulokset ovat käytettävissä lisensiaattityöni valmistuttua vuoden 2013 lopulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arja Matilainen

Aineisto

Arja Matilainen. 2019. Avaa

Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityön ammatillinen lisensiaatintutkimus Kuntouttava sosiaalityö.