Kuopion hiippakunnan seurakuntien työhyvinvoinnin kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
180208

Hakija
Kuopion Hiippakunnan Tuomiokapituli

Toteuttaja
Työhyvinvointikaista

Lisätietoja
Antti Kokkonen
antti.kokkonen@evl.fi

Toteutusaika
1.2.2019 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
20.12.2018
30 964 euroa

Kokonaiskustannukset
61 928 euroa

Tiivistelmä

Kuopion hiippakunta on yksi Suomen yhdeksästä hiippakunnasta, johon kuuluu kaikkiaan 52 seurakuntaa. Kuopion hiippakuntaa johtaa piispa Jari Jolkkonen. Hanke koskee välillisesti näiden kaikkien seurakuntien työhyvinvoinnin tuki- ja ohjausjärjestelmää ja seurakuntien n. 2 000 työntekijää. Seurakuntalaisia on hiippakunnan alueella ja sen seurakunnissa noin 380 000. Kehittäminen tapahtuu kolmen pilottiseurakunnan (Suonenjoen, Siilinjärven ja Männistön seurakuntien) kanssa ulkopuolisten asiantuntijoiden tuella. Kuopion hiippakunnan seurakuntien työhyvinvoinnin kehittäminen– kehittämishanke toteutetaan ajalla 1.2.2019–31.12.2020. Hankkeessa käytetään myös TSRn rahoittaman Dinno -tutkimuksen tuotteistettuja työvälineitä ja menetelmiä. Seurakunnat saavat hankkeen asiantuntijoilta tukea ja ohjausta työhyvinvoinnin johtamiseen, joka vahvistaa heidän osaamista ko. vastuualueella, joka on monessa tutkimuksessa todettu olevan heikkoa sekä osaamisen suhteen että asennetasolla. Hankkeessa luodaan seurakuntiin työhyvinvoinnin johtamisen ja kehittämisen rakenne, foorumit ja dialogin tilat. Hankkeen konkreettisena tuloksena on opas ”Työhyvinvoinnin johtamisen työkalut ja menetelmät”. Tulokset ovat käytettävissä hankkeen päätyttyä 31.12.2020.

Hankkeen vastuuhenkilö

Antti Kokkonen