Kustannusvaikuttavuuden laskurit työpaikkojen käyttöön työterveyden edistämisessä

24th IUHPE World Conference on Health Promotion, 15.-19.5.2022, Montréal, Kanada

Hanketiedot

Hankenumero
210448

Hakija
Marja Hult

Toteuttaja
Marja Hult

Lisätietoja
Marja Hult
marja.hult@iki.fi

Toteutusaika
15.5.2022 - 19.5.2022

Työsuojelurahaston päätös
31.1.2022
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 130 euroa

Tiivistelmä

Posteriesityksessä kuvaan tutkimushankkeen ”Kohdennettu ja ennakoitu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen: vaikutusten ja kustannusten arviointityökalut” tuloksia. Kustannusvaikuttavuuden laskureita on toistaiseksi käytössä vähän, mutta niiden käytölle olisi tarve interventioiden kustannusten ja tulosten arvioinnissa ja interventioiden kehittämisessä esimerkiksi työpaikkojen terveyden ja turvallisuuden edistämisessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Hult