Kustannusvaikuttavuuden laskurit työpaikkojen käyttöön työterveyden edistämisessä

24th IUHPE World Conference on Health Promotion, 15.-19.5.2022, Montréal, Kanada

Hanketiedot

Hankenumero
210448

Hakija
Marja Hult

Toteuttaja
Marja Hult

Lisätietoja
Marja Hult
marja.hult@iki.fi

Toteutusaika
15.5.2022 - 19.5.2022

Työsuojelurahaston päätös
31.1.2022
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 130 euroa

Tulokset valmistuneet
24.5.2022

Tiivistelmä

Posteriesityksessä kuvaan tutkimushankkeen ”Kohdennettu ja ennakoitu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen: vaikutusten ja kustannusten arviointityökalut” tuloksia. Kustannusvaikuttavuuden laskureita on toistaiseksi käytössä vähän, mutta niiden käytölle olisi tarve interventioiden kustannusten ja tulosten arvioinnissa ja interventioiden kehittämisessä esimerkiksi työpaikkojen terveyden ja turvallisuuden edistämisessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Hult

Tiedote

Kustannusvaikuttavuuden laskurit työpaikkojen käyttöön työterveyden edistämisessä

24.5.2022

Tiivistelmä

Posteriesityksessä kuvasin tutkimushankkeen ”Kohdennettu ja ennakoitu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen: vaikutusten ja kustannusten arviointityökalut” tuloksia. Kustannusvaikuttavuuden arviointia tehdään terveyden edistämisen toimia kehitettäessä ja toteutettaessa vähän, vaikka se olisi hyödyllistä niukkojen resurssien suuntaamiseksi ja priorisoimiseksi. Kustannusvaikuttavuuden laskureita ei toistaiseksi ole juuri käytössä, mutta niiden käytölle olisi tarve interventioiden kustannusten ja tulosten arvioinnissa sekä interventioiden kehittämisessä työpaikkojen terveyden ja turvallisuuden edistämisessä.

Tausta

Osallistuin 24th IUHPE World Conference on Health Promotion -konferenssiin, joka järjestettiin 15.5.-19.5.2022 Montrealissa Kanadassa. Tavoitteenani oli esitellä kustannusvaikuttavuuden arviointityökaluja käsittelevän tutkimushankkeen tuloksia sekä tutustua ajankohtaiseen ja globaaliin terveyden edistämisen tutkimukseen.

Aineisto

Esitykseni pohjautuu Valtioneuvoston rahoittamaan tutkimushankkeeseen ”Kohdennettu ja ennakoitu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen: vaikutusten ja kustannusten arviointityökalut”, joka toteutettiin vuosina 2020-2021. Tutkimushankkeessa toteutettiin kansainvälinen systemoitu kirjallisuuskatsaus, verkkohaut, asiantuntijapaneeli sekä menestysanalyysi arviointityökaluista, koska aiempaa tietoa työkaluista ei juuri ole saatavilla.

Tulokset ja johtopäätökset

Arviointityökaluja on rajallisesti saatavilla ja niiden käyttöönotto edellyttää kansallisiin tarpeisiin sovittamista. Työkaluja voidaan hyödyntää paitsi taloudellisten vaikutusten arvioinnissa, myös tiedolla johtamisen välineenä ja ennaltaehkäisevän työn osoittamisessa työpaikoilla. Työkalujen luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta lisää se, että ne perustuvat tieteelliseen näyttöön. Terveyden edistämiseen kohdistuvien arviointityökalujen tarve on ilmeinen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa tuotettiin myös terveyden edistämisen toimien kustannusvaikuttavuuden arvioinnin prosessikuvaus, jota voidaan käyttää hyväksi työpaikkojen terveydenedistämistyössä. Kustannusvaikuttavuuden työkalut auttavat terveyden edistämisen vaikuttavuuden osoittamisessa, ja terveydenedistämistoimien näkyväksi tekemisessä. Konferenssiin osallistumisen vahvisti käsitystä, että taloudellisen vaikuttavuuden arviointi ei ole tarpeeksi esillä terveyden edistämisessä ja että lisää tutkimusta tarvitaan.

Aineisto

Cost-effectiveness calculators for health, well-being and safety promotion interventions. Konferenssiesitys Avaa