Kuulolla työssä -viestintäkampanja

Hanketiedot

Hankenumero
117089

Hakija
Kuuloliitto ry

Toteuttaja
Kuuloliitto ry

Lisätietoja
Annina Virta
annina.virta@kuuloliitto.fi

Toteutusaika
1.6.2017 - 1.8.2018

Työsuojelurahaston päätös
18.4.2017
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
40 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2018

Tiivistelmä

Kuulolla työssä -viestintäkampanja levittää tutkittua tietoa ja käytännön ratkaisumalleja sekä huonokuuloisen työkyvyn tueksi että meluisuuden vähentämiseksi työpaikoilla. Kampanja on suunnattu erityisesti kasvatus- ja opetushenkilöstölle sekä niiden työterveyshuolloille.

Viestintäkampanjassa tuotetaan sähköinen opasaineisto, jonka avulla voi perehtyä huonokuuloisia tukeviin ratkaisuihin missä tahansa työpaikassa Suomessa. Opasaineiston ohjeistukset, ratkaisuesimerkit ja tarinat helpottavat konkreettisten muutosten tekemistä. Opasaineiston tavoitteena on, että 1) työnantaja, työterveyshuolto ja työntekijä saavat tietoa työolosuhteiden mukautuksista ja niihin saatavista tuista 2) työntekijä tunnistaa mahdollisen kuulonalenemansa, hakeutuu tarvittaessa jatkotutkimukseen ja tuntee työtä helpottavat toimintatavat 3) työyhteisö oppii huomioimaan huonokuuloisen työyhteisössä 4) kasvatus- ja opetusalalla tunnetaan melua vähentäviä toimintatapoja sekä akustisten ja tilan käyttöön liittyvien ratkaisujen merkitys melua vähennettäessä.

Kampanjasivustoa ja opasaineistoa markkinoidaan omassa sekä yhteistyökumppaneiden sosiaalisessa ja painetussa mediassa. Kohdennettuja viestejä lähetetään kuntien työterveyshuolloille sekä kasvatus- ja opetustoimelle ja edelleen opetus ja päiväkotihenkilöstölle. Kampanjasivustoa markkinoidaan myös Kuulolla työssä -kuuloautotempauksissa sekä mediatiedotteissa. Kampanjasivusto avautuu syys-lokakuussa 2017. Kampanjointi jatkuu 30.6.2018 asti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annina Virta

Tiedote

Kuulolla työssä – huonokuuloisen työkykyä voi tukea monin tavoin

1.8.2018

Huono kuulo on yleinen ongelma työikäisilläkin. Huonosta kuulosta huolimatta voi pärjätä työssä kuin työssä, sillä huonokuuloisen työkyvyn tueksi on paljon tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisumalleja.

Työikäisen kuulon kuntoutus aloitetaan kuitenkin usein liian myöhään. Työyhteisöissä ei monesti tunneta huonokuuloisia huomioivia työ- ja toimintatapoja. Myöskään työterveyshuollot ja työnantajat eivät tunne riittävästi kuulemisen apuvälineitä ja työolosuhteiden mukautuksia.

Kuuloliiton Kuulolla työssä -sivusto tarjoaa mittavan tietopaketin, jonka avulla voi millä tahansa työpaikalla perehtyä huonokuuloisia tukeviin ratkaisuihin sekä lisätä tietoisuutta melun vaikutuksista ja keinoista ehkäistä melua

Pysyvästi Kuuloliiton sivuilta löytyvä Kuulolla työssä -sivusto toteutettiin keskeisimpänä osana Kuulolla työssä -viestintäkampanjaa vuosina 2017–2018. Sivusto avattiin lokakuun alussa 2017, ja kampanja-aikana teema oli esillä muun muassa mediassa ja sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissä ja kuuloautotempauksissa.

Kuuloliitto toteutti kampanjan lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa, Työsuojelurahaston tuella.

11 prosentilla työikäisistä kuulonheikkenemää

On arvioitu, että Suomessa ja Euroopassa 11 prosentilla työikäisistä on jonkinasteinen kuulonheikkenemä.

Tutkimusten perusteella huono kuulo voi vaikeuttaa työelämässä selviämistä. Se voi aiheuttaa väsymystä, stressiä, vaikeuksia osallistua vuorovaikutukseen ja eristäytymistä – sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläköitymistä.

Tutkittua tietoa, ratkaisumalleja, esimerkkitarinoita

Kuulolla työssä -sivusto tarjoaa tutkittua tietoa, käytännön ratkaisumalleja ja esimerkkitarinoita huonokuuloisten työkyvyn tueksi ja meluisuuden vähentämiseksi työpaikoilla.

Kampanja ja sivusto suunnattiin erityisesti kasvatus- ja opetushenkilöstölle, niiden työterveyshuolloille ja työnantajille sekä työyhteisöille, mutta avoin opasaineisto palvelee mitä tahansa alaa.

Lisäksi oppilaitokset, kuntoutustahot, työeläkevakuutusyhtiöt, Kansaneläkelaitos ja päätöksentekijät voivat hyödyntää aineistoa.

Keskeisiä sisältöjä sivustolla videoineen ovat kuulonheikkenemän tunnistaminen, sen vaikutukset, huonokuuloisen selviytymiskeinot, työtä helpottavat toimintatavat ja mukautukset, kuulon kuntoutus, huonokuuloisen huomioiminen ja melua ehkäisevät keinot.

Sivusto www.kuuloliitto.fi/kuulolla-tyossa/ säilyy jatkossakin osana Kuuloliiton verkkosivuja.

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Annina Virta. Kuuloliitto ry. . Loppuraportti. Kesäkuu 2018. 12 sivua. Avaa

Sivusto www.kuuloliitto.fi/kuulolla-tyossa. http://www.kuuloliitto.fi/kuulolla-tyossa

Tiedon sillan juttu Työpaikalla kaikki kuulolla. https://tiedonsilta.fi/tyopaikalla-kaikki-kuulolla/