Kuunteleminen työyhteisötaitona esihenkilö-alaissuhteessa

Hanketiedot

Hankenumero
210272

Hakija
Sari Ortju

Toteuttaja
Sari Ortju

Lisätietoja
Sari Ortju
sari.ortju@tuni.fi

Toteutusaika
10.8.2021 - 31.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2021
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tiivistelmä

Kokemus kuulluksi ja kuunnelluksi tulemisesta sekä jaetusta ymmärryksestä lisää työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mistä vuorovaikutuksen tekijöistä syntyy kuuntelemisen kokemus ja miten kuunteleminen käsitteellistetään ja ymmärretään osana työyhteisötaitoja. Tutkimuksessa tarkastellaan kuntaorganisaation henkilöstön antamia merkityksiä kuuntelemiselle ja supportiivisen kuuntelemisen näkymistä työyhteisössä ja -ilmapiirissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Ortju