Kvartsialtistuminen ja sen hallinta rakentamisessa

Hanketiedot

Hankenumero
200333

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Tapani Tuomi
tapani.tuomi@ttl.fi

Toteutusaika
4.1.2021 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
140 000 euroa

Kokonaiskustannukset
247 893 euroa

Tulokset valmistuneet
6.2.2023

Tiivistelmä

Arvioidaan kvartsialtistumista rakentamisessa ja selvitetään pölyntorjuntatoimien vaikutusta altistumiseen. Sen myötä laaditaan työtehtäväkohtaisia ohjeita kvartsialtistumisen hallintaan ja kategorisoidaan työtehtäviä altistumistason perusteella. Hankkeen myötä tiedetään, miten kvartsialtistumista hallitaan rakentamisessa ja minkä tyyppisistä tehtävistä pitää hankkia työpaikka- tai yrityskohtaista mittausdataa riskinarvioinnin toteuttamiseksi sekä torjuntatoimien suuntaamiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tapani Tuomi

Tiedote

Kvartsipölyä rakennustyömailla – ohjeita altistumisen hallintaan ja ASA-rekisteröintiin.

6.2.2023

Tiivistelmä

Työpaikoille ja työterveyshuolloille on tuotettu toimintaohjeita kvartsialtistumisen hallintaan erilaisissa rakennusalan tehtävissä. Ohjeiden avulla rakentamisen tehtävät joissa kvartsille altistutaan voidaan suorittaa turvallisesti niin, että altistuminen on korkeintaankin vain vähäistä. Työnantajan tehtävänä on huolehtia riskien arvioinnista ja pölyntorjunnasta työmailla. Pölyntorjuntatoimien valinnan ja toteutuksen ohella, eri töiden keskinäinen rytmitys sekä hengityksensuojainten käyttö ovat keskiössä altistumista hallitessa. Tutkimuksessa julkaistuja altistumitasoja voidaan hyödyntää mm. riskinarvioinnissa, ASA-rekisteröinnissä sekä sen päättelemiseksi, mitäkä työntekijät tulee ottaa lakisääteisen terveydentilan seurannan piiriin.

Lähtökohdat

Lähtökohtana oli tunnistaa työtehtävät, joissa kvartsialtistuminen voi olla merkittävää sekä ohjeistaa niiden turvallinen toteutus niin, että altistuminen sekä alveolijakeiselle kvartsille että alveolijakeiselle pölylle on merkityksetöntä tai korkeintaan vähäistä. Tätä edesauttamaan hankkeessa arvioitiin myös erilaisten pölyntorjuntatoimien tehokkuutta altistumisen vähentämiseen. Tavoitteena oli myös mm. luetteloida työterveyshuollon terveydenseurantaa ja ASA-rekisteröintiä edellyttävät työt.

Aineisto

Hanketta rahoittivat Työsuojelurahasto, Rakennusliitto sekä Rakennusteolisuus ja siihen osallistuivat mm. NCC Finland Oy, CONSTI Oy, Destia Oy, Hartela Oy, Purkupiha Oy ja Sandvik Mining Oy. Toteuttajina olivat Työterveyslaitos, Tapaturva Oy sekä Lotus Demolition Oy. Hankkeessa arvioitiin altistumista kvartsille altistavissa uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen tehtävissä, sekä rakennusten purussa ja infrarakentamisessa.

Menetelmät

Hankkeessa mitattiin altistumispitoisuutta kvartsille altistavissa tehtävissä sekä työpäivän mittaisena keskiarvona että erikseen pölyä tuottavien, suojautumista edellyttävien työvaiheiden aikana. Käytetyn hengityssuojaimen suojauskerroin huomioimalla, saatiin arvio työtehtäväkohtaisesta altistumisesta, hengityssuojaimen käyttö huomioiden. Jos suojainta ei käytetty, mitattiin pölyävät työvaiheet joka tapauksessa erikseen, jolloin voitiin arvioida paljonko suojain olisi vähentänyt altistumista.

Tulokset ja johtopäätökset

Nissäkin tehtävissä, joissa mitattiin merkittäviä tai liiallisia altistumisia, työt oli mahdollista suorittaa turvallisesti, hyviä altistumisen hallintakeinoja noudattaen. Ja toisaalta kaikissa vain vähän altistavissa tehtävissä oli mahdollista altistua merkittävästi tai liiallisesti tekemällä pölyntorjunnan kannalta huonoja valintoja. Yhtä tärkeää kuin se mitä työtä tehdään, olivat ko. työssä noudatettavat altistumisen hallintakeinot sekä niiden toteutus.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa tuotettiin työtehtäväkohtaisen riskinarvioinnin sekä ASA-rekisteröinnin edellyttämät tiedot rakentamisen kvartsipölylle altistaviin tehtäviin. Näiden avulla voidaan myös päätellä mitkä työntekijät tulee ottaa lakisääteisen terveydentilan seurannan piiriin. Nämä ovat merkittäviä asioita alalla, jossa kvartsille altistuu kymmeniä tuhansia työntekijöitä. Ohjeita soveltamalla altistuminen vähenee ja se toivottavasti näkyy viiveellä myös silikoositapausten vähentymisenä.

Aineisto

Tapani Tuomi, Tom Johnsson, Arto Heino, Kari Salmi, Anniina Lainejoki, Mikko Poikkimäki, Tomi Kanerva, Arto Säämänen, Tuula Räsänen. Kvartsialtistuminen ja sen hallinta rakentamisessa. Loppuraportti. Työterveyslaitos 2022.
ISBN 978-952-391-048-5 (nid.)
ISBN 978-952-391-049-2 (PDF) Avaa

Tapani Tuomi, Tom Johnsson, Arto Heino, Anniina Lainejoki, Kari Salmi, Mikko Poikkimäki, Tomi Kanerva, Arto Säämänen and Tuula Räsänen. Managing quartz exposure in the construction industry. Final report of research project. Finnish Institute of Occupational Health, 2022.
ISBN 978-952-391-065-2 (PDF) Avaa

Ohje rakennustyömaalle, kvartsi- ja pölyaltistumisen määrittäminen. Avaa

Ohje rakennustyömaalle, työnjohto, valvonta, suunnittelijat ja tarkastus Avaa

Ohje rakennustyömaalle, betonilattioiden hionta Avaa

Ohje rakennustyömaalle, ontelolaattojen poraus (kuivaus) Avaa

Ohje rakennustyömaalle, poraukset betoniin, kiveen tai tiileen sisätöissä Avaa

Ohje rakennustyömaalle, rakennussiivous Avaa

Ohje rakennustyömaalle, laastien sekoituspiste sisätöissä Avaa

Ohje rakennustyömaalle, tiili- ja harkkomuuraus Avaa

Ohje rakennustyömaalle, väliseinien ja välikattojen tasoitus Avaa

Ohje rakennustyömaalle, timanttisahaus sekä muut betonija kivipintojen leikkaukset Avaa

Ohje rakennustyömaalle, seinien ja lattioiden roilotus (urajyrsintä ja piikkaus) putkille ja sähköjohdoille Avaa

Ohje rakennustyömaalle, väliseinien ja välipohjien piikkaus Avaa

Ohje rakennustyömaalle, työkoneiden ja ajoneuvojen ohjaamotyö Avaa

Ohje rakennustyömaalle, maansiirto ja tasoitus sekä kivetys Avaa

Ohje rakennustyömaalle, pulverointi ja murskaus työmaalla Avaa

Ohje rakennustyömaalle, räjäytystyöt (muut kuin poraajat ja kuskit) Avaa

Ohje rakennustyömaalle, rakennusten purku koneilla ja ulkotyöt Avaa

Ohje rakennustyömaalle, kalusteiden ja pintamateriaalien poisto Avaa

Ohje rakennustyömaalle, elementtien asennus Avaa

Ohje rakennustyömaalle, porausvaunun käyttö Avaa

Ohje rakennustyömaalle, tasoitus ja paikkaus sisätöissä Avaa

Ohje rakennustyömaalle, hengityksensuojaimet kvartsipölylle Avaa

Ohje rakennustyömaalle, laatoitus Avaa

Ohje rakennustyömaalle, timanttiporaus sisätiloissa Avaa

Ohje rakennustyömaalle, hiekkapuhallus Avaa

Ohje rakennustyömaalle, tietyöt Avaa

Ohje rakennustyömaalle, julkisivuelementtien purku Avaa

Ohje rakennustyömaalle, viherrakentaminen Avaa

Ohje. Kvartsipölyn torjunta rakennustyömailla Avaa

Ohje. Rakennuspölynimurit ja kohdepoistoimurit kvartsipölylle Avaa

Ohje raidesepelin levitykseen ja raiteentuentaan Avaa

Ohje rakennustyömaalle, julkisivusaumauksen uusiminen Avaa