Kymenlaakson Opistosta Onnellisin Opisto

Hanketiedot

Hankenumero
200278

Hakija
Kymenlaakson Opiston Kannatusyhdistys ry

Toteuttaja
Taite Organisaatiokonsultointi Oy

Lisätietoja
Jaana Kokkala
jaana.kokkala@kyme.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2020
21 040 euroa

Kokonaiskustannukset
42 080 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen tavoite on maakunnallisen Kymenlaakson Opiston vision ”Suomen Onnellisin Opisto” toteuttaminen osallistavasti ja yhteisöllisesti opiston henkilöstön toimesta. Onnellisin opisto -visio viedään käytännön toimintaan ja arjen työhön. Tavoitteena on, että visio antaa suunnan, pohjan ja laajemman viitekehyksen opiston toiminnalle ja päätöksenteolle. Visio tekee toiminnasta ja jokaisen työstä myös arvokasta ja merkityksellistä. Hankkeessa vahvistetaan vision toteutumista henkilöstön keskuudessa jokaisen omassa työtehtävässä ja tuetaan henkilöstön työhyvinvointia sekä ammatillista kehittymistä monipuolisin osallistavin menetelmin. Hankkeeseen osallistuu opiston koko henkilöstö, ja työskentely on työyhteisön yhteisöllisyyttä lisäävää.
Hanke etenee nykytilanteesta toimintaympäristön muutosten, arvojen, skenaarioiden ja vision määrittelyn, käytönnön tason valintojen kautta jatkuvan uusiutumisen tielle. Hankkeella tavoitellaan tilannetta, jossa Kymenlaakson Opistossa työskentelee Suomen onnellisin henkilöstö. Opistosta rakennetaan yhdessä tavoittelemisen arvoinen työelämäunelma. Kaiken perustana on henkilöstön hyvinvointi, joka heijastuu toimintaan. Onnellisen opiston unelma saavutetaan määrittelemällä merkityksiä ja toteuttamalla käytännön parannuksia työyhteisössä henkilöstön toimesta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jaana Kokkala