Kyvykkäänä kriisissä

Hanketiedot

Hankenumero
220443

Hakija
Lapin Yliopisto

Toteuttaja
Lapin Yliopisto

Lisätietoja
Hanna Vakkala
hanna.vakkala@ulapland.fi

Toteutusaika
1.3.2023 - 31.7.2024

Työsuojelurahaston päätös
16.2.2023
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
157 399 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tukea johtamista ennakoivasti ja kriisitilanteessa. Tarkastelemme, miten kriisissä heikentyviä johtamisen voimavaroja ja selviytymiskykyä voidaan tukea itsensä johtamisen keinoilla. Tämän rinnalla tutkimme ja kehitämme organisaatioiden johdon valmiuksia kohdata äkillisiä, vakavia kriisejä. Hankkeessa rakennetaan kriiseihin varautumisen malli ja itsensä johtamisen tietopaketti, joilla tuetaan organisaation resilienssiä sekä johdon ja esihenkilöiden johtamisosaamista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Vakkala