Laatuportaalin kehittäminen ja tuotteistaminen

Hanketiedot

Hankenumero
114319

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Merike Aminoff
merike.aminoff@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2014 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
18.11.2014
50 000 euroa

Kokonaiskustannukset
76 365 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Laatuportaali on työväline työterveysyksiköiden toiminnan, erityisesti laadun ja vaikuttavuuden, arviointiin ja seurantaan. Tavoite on parantaa vertaisarvioinnin ja asiakaspalautteen avulla Suomen työterveyshuollon toiminnan laatua, pienentää laatuun liittyvää vaihtelua työterveyshuoltojen välillä sekä arvioida laatuun liittyvien toimenpiteiden vaikuttavuutta. Laatuportaalin tehtävä on konkretisoida laatuun ja sen mittaamiseen liittyviä käytäntöjä. Työterveyshuollon asiakkaat voivat laatuportin avulla tutustua työterveyspalveluiden tuottajiin, sekä vertailla ja kilpailuttaa näitä keskenään. Asiakkaat pystyvät tällöin paremmin arvioimaan eri työterveyshuoltopalvelujen laatua keskenään ja tekemään päätöksiä työterveyshuollosta, ei vaan hinnan, vaan tutkittujen mittareiden avulla.

Työterveyslaitoksella on asiantuntijaryhmä, joka pystyy sisällöllisesti ja käytännössä tuotteistamaan laatuportaalin. Aikataulu on seuraava:

Joulukuu 2014 – maaliskuu 2015
-Ominaisuuksien määrittely
-Sisällön kuvaus ohjelmointia varten
-Asiakaspalautteen kerääminen

Huhtikuu – kesäkuu 2015
-Asiakasnäkymän tarkempi määrittely testaukseen
-Työterveysyksikköä kuvaavien mittareiden suunnittelu
-Markkinointi & myyntityön suunnittelu

Heinäkuu – syyskuu 2015
-Asiakasnäkymän testaus
-Asiakaspalautteen kerääminen
-Sisällön, ominaisuuksien ja näkymän viimeistelyn määrittely

Lokakuu – joulukuu 2015
-Laatuportin markkinointi kansalaisille
-Asiakasnäkymän käyttöön ottaminen

Hankkeen vastuuhenkilö

Merike Aminoff

Tiedote

Reaaliaikaista tietoa työterveydestä

31.12.2015

Työterveydeksi.fi -sivusto jakaa ajantasaista tietoa työterveyspalveluista ja niiden järjestämisestä. Työterveydeksi.fi-sivuston alueellinen hakupalvelu mahdollistaa työterveyden palvelujen vertailut.

Työterveydeksi.fi -sivusto tarjoaa myös karttapalvelun, jossa voi suodattaa toimijoita työterveyshuollon tuottamistavan tai palveluiden mukaan. Asiakkaiden toiveiden mukaisesti sivustolla voi erikseen tarkastella toimijoita, jotka tarjoavat pelkkiä lakisääteisiä työterveyspalveluita, sairaanhoitoa sisältävän palvelun lisäksi sekä maatalousyrittäjille suunnattua työterveyshuoltopalvelua.

Työterveysyksiköt vastaavat itse tietojen ajantasaisuudesta ja ne pystyvät päivittämään tietojaan reaaliajassa.

Tulevaisuudessa maksullisen PRO-liittymän myötä voi työterveysyksiköistä saada myös tarkempaa laatutietoa.

Tietoa myös palvelujen sisällöstä

Työsuojelurahasto on rahoittanut  Työterveyslaitoksen kehittämää Laatuportaali- hanketta, jonka aikana luotiin Työterveydeksi.fi.

Hankkeessa ovat mukana Suomen suurimmat yksityiset työterveysorganisaatiot ja joukko kunnallisia työterveyspalveluiden tuottajia sekä pieniä työterveyshuoltoja.

Työterveydeksi.fi -sivustoa voivat hyödyntää työterveyshuollon palveluja tarvitsevat työnantajat ja heidän työntekijänsä, henkilöstöhallinto, työsuojelu ja viranomaiset, kun he haluavat saada kokonaisvaltaisen käsityksen tietyllä alueella tai Suomessa toimivista työterveyshuollon palvelunantajista.

Sivuston avulla löytää myös tietoa yksiköiden palvelujen sisällöstä, esimerkiksi siitä, tarjoaako yksikkö myös pelkkää lakisääteistä tai maatalousyrittäjille suunnattua työterveyshuoltopalvelua.

Työterveysyksiköt vastaavat itse tietojen ajantasaisuudesta ja pystyvät reaaliajassa päivittämään tietojaan. Sivuston ylläpitämisestä ja jatkokehittämisestä vastaa Työterveyslaitos osana Laatuportaalia.

Sivusto saavutti tavoitteensa eli 399 kävijää kuukaudessa jo ensimmäisenä toimintakuukautenaan

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Vertaile työterveyspalveluita. Tiedon silta 2017. https://tiedonsilta.fi/vertaile-tyoterveyspalveluita/