Laboratorion välinehuolto -kirjaprojektin loppuun saattaminen (Yhteishanke 113203)

Hanketiedot

Hankenumero
113213

Hakija
Tarja Friman

Toteuttaja
Tarja Friman

Lisätietoja
Tarja Friman
tarja.friman@outlook.com

Toteutusaika
1.6.2013 - 31.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2013
3 000 euroa

Kokonaiskustannukset
27 017 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2013

Tiivistelmä

Välinehuollolla tarkoitetaan tavallisesti potilaiden hoito- ja tutkimusvälineiden huoltoprosessia: puhdistamista, desinfektiota, kuivaamista, pakkaamista ja sterilointia. Välinehuoltajat työllistyvät myös erilaisten laboratorioiden välinehuoltoihin niin kliinisten laboratorioiden, tuotekehityksen kuin yliopistollisen perustutkimuksenkin saralla.

Kliinisen laboratorion välinehuolto osallistuu infektioiden torjuntatyöhön tuottamalla potilaan tutkimuksiin ja näyteanalytiikkaan huollettuja ja toimintakuntoisia välineitä. Perustutkimuslaboratorioissa ja yliopistojen sektoritutkimuslaitoksissa välinehuolto kytkeytyy kiinteäksi osaksi laboratorioiden laatujärjestelmää. Välinehuoltotyön teknistymisen myötä työturvallisuudella on entistä suurempi merkitys välinehuollossa.

Työpaikoilla olevaa alan hiljaista tietoa poistuu erityisesti suurten ikäluokkien jäädessä pois työelämästä. Laboratorion välinehuolto -kirjassa käsitellään työturvallisuuden ja infektioiden torjuntatyön näkökulmia sekä laboratorioiden välinehuollon erityispiirteitä kaikessa moninaisuudessaan. Kirja sisältää runsaasti havainnollistavaa kuvitusta. Kirjoitusprosessissa merkittävä tiedollinen pääoma perustuu kirjoittajien kokemuksiin laboratoriotyöskentelystä ja välinehuoltotyöstä. Kirjoitustyössä hyödynnetään myös tieteellisiä ja ammatillisia julkaisuja, viranomaisohjeita sekä eurooppalaisia standardeja.

Hankkeen tuotos on Laboratorion välinehuolto -niminen kirja, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tarja Friman

Tiedote

Ammattikirja laboratorioihin ja välinehuoltoon

31.12.2013

Laboratorion välinehuolto -kirja on alansa ensimmäinen
suomenkielinen teos. Kirjassa kuvataan keskeiset
laboratoriovälineet ja -laitteet, niiden huolto sekä
työturvallisuustoimet ja tilavaatimukset. Kirja on tarkoitettu
välinehuollon ja laboratorioalan ammattilaisille. Erityisesti
biologian- ja kemiantutkimuksen laboratorioiden tekninen
henkilökunta hyötyy kirjasta.

Kirjalla on annettavaa myös tutkijoille ja esimiehille. Kirja
soveltuu myös oppikirjaksi sekä välinehuollon että laboratorioalan
koulutuksessa.

Teknistyminen korostaa työturvallisuustarpeita

Välinehuollolla tarkoitetaan tavallisesti potilaiden hoito- ja
tutkimusvälineiden puhdistamista, desinfektiota, kuivaamista,
pakkaamista ja sterilointia. Välinehuolto kuuluu myös
laboratorioiden toimintaan. Laboratorion välinehuolto edistää
laadukasta tutkimusta tarjoamalla oikein huollettuja välineitä
laboratoriokäyttöön.

Perustutkimuslaboratorioissa ja yliopistojen
sektoritutkimuslaitoksissa välinehuolto kytkeytyy kiinteästi
laboratorioiden laatujärjestelmään. Välinehuoltotyön teknistymisen
myötä työturvallisuus korostuu aiempaa enemmän.

Alan konkareiden käsialaa

Työsuojelurahasto oli myöntänyt stipendit
Tarja Frimanille ja
Ville Kivisalmelle (TSR
113203 ) kirjaprojektin loppuunsaattamiseksi.
Stipendiaikana syntyivät taittovalmis käsikirjoitus sekä
kuvatekstit.

Kirjoittajilla on pitkä kokemus laboratorio- ja
välinehuoltotöistä sekä välinehuollon ja infektioiden torjuntatyön
opettamisesta. Friman ja Kivisalmi hyödynsivät myös tieteellisiä ja
ammatillisia julkaisuja, viranomaisohjeita sekä eurooppalaisia
standardeja.

Kirjoittajat keräsivät myös välinehuoltajilta kokemuksia
käytännöistä. Kirjaan on sisällytetty sovelluskelpoisia ideoita
uudenlaisiksi, tehokkaiksi työtavoiksi.

Laboratorion välinehuolto -kirja julkaistiin syyskuussa
2015.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Julkaisu

Tarja Friman ja Ville Kivisalmi. Laboratorion välinehuolto. 430 sivua. Byrettikustannus 2015.

ISBN 978-952-93-5855-7

www.valinehuoltokirja.fi