Lähiesimies ja työura ikääntyvässä työelämässä – Interventiotutkimus (RCT)

Hanketiedot

Hankenumero
200317

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Mervi Ruokolainen
mervi.ruokolainen@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
20.10.2020
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
243 597 euroa

Tiivistelmä

Lähiesimiehillä on keskeinen ja haastava rooli ikääntyvien työntekijöiden työurien tukemisessa. Päätavoitteenamme on selvittää, voidaanko voimavaralähtöisellä esimiesvalmennuksella vahvistaa esimiesten luottamusta omiin kykyihin tukea ikääntyviä työntekijöitä sekä esimiesten myönteistä ja voimavarakeskeistä asennoitumista ikääntyviä työntekijöitä kohtaan. Kenttäkokeessa tutkimme myös valmennuksen vaikutuksia esimies-työntekijäsuhteen laatuun sekä esimiesten ja työntekijöiden työhyvinvointiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Ruokolainen