Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä (JoKo)

Hanketiedot

Hankenumero
200324

Hakija
Jyväskylän yliopisto

Toteuttaja
Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja
Kaija Collin
kaija.m.collin@jyu.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
10.11.2020
135 000 euroa

Kokonaiskustannukset
217 198 euroa

Tiivistelmä

Työelämän tuottamien oppimisvaatimusten kasvaessa organisaatioiden henkilöstö sekä motivoituu että kuormittuu jatkuvasta oppimisesta. Tässä hankkeessa tuotetaan uutta ymmärrystä kestävästä työssä oppimisesta ja sen tukemisesta valmentavan lähijohtamisen keinoin. Hankkeessa hyödynnetään johtajien ja työntekijöiden kuvauksia, keskusteluja ja kokemuksia sekä toteutetaan lähijohtajille suunnattu interventio teknologia, turvallisuus ja terveydenhuollon aloilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaija Collin