Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä

EARLI SIG14 Conference 2022, 17.-19.8.2022, Saksa Paderborn.

Hanketiedot

Hankenumero
220212

Hakija
Sara Keronen

Toteuttaja
Sara Keronen

Lisätietoja
Sara Keronen
sara.e.keronen@jyu.fi

Toteutusaika
11.5.2022 - 20.8.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
750 euroa

Kokonaiskustannukset
1 230 euroa

Tiivistelmä

Työelämän tuottamien oppimisvaatimusten kasvaessa organisaatioiden henkilöstö sekä motivoituu että kuormittuu jatkuvasta oppimisesta. Poster-esitykseni käsittelee menneillään olevan JoKo-tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia kestävästä työssä oppimisesta ja sen tukemisesta valmentavan johtamisen keinoin kolmessa kohdeorganisaatiossa. Esityksessä tuodaan esille kolme näkökulmaa tarkastella ihmisten ja sosiaalisten yhteisöjen kestävyyttä työn kontekstissa tapahtuvassa oppimisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sara Keronen