Laivojen sisäilman laadun ja sisäympäristön kehittäminen (LAIVA)

Hanketiedot

Hankenumero
220253

Hakija
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Heidi Salonen
heidi.salonen@aalto.fi

Toteutusaika
1.2.2023 - 31.8.2025

Työsuojelurahaston päätös
29.11.2022
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
232 516 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitetään laivaympäristön kemialliset, mikrobiologiset ja hiukkasmaiset altisteet sekä keinoja vähentää epäpuhtauksille altistumista optimaalisten siivouskäytäntöjen avulla ja ilmanvaihtoteknisin keinoin. Lisäksi kehitetään epäpuhtauksien reaaliaikaiseen mittaamiseen ja pintojen mikrobiologisen puhtauden seurantaan perustuva monitorointistrategia. Hanke tuottaa arvokasta uutta tutkimustietoa laivojen hyvän sisäilman ja sisäympäristön laadun turvaamiseksi myös pandemiatilanteissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heidi Salonen