LapIT Luotsi – Suomen parasta kunta-alan ICT-palvelua

Hanketiedot

Hankenumero
115070

Hakija
Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy

Toteuttaja
Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy

Lisätietoja
Päivi Honkala-Hyvärinen
paivi.honkala-hyvarinen@lapit.fi

Toteutusaika
5.2.2015 - 31.1.2017

Työsuojelurahaston päätös
27.4.2015
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
50 870 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2017

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on LapIT Oy:n työntekijöiden työhyvinvoinnin ja toiminnan tuottavuuden samanaikainen parantaminen.

Hankkeen ideana on hyödyntää useaa, erillään toimivaksi todettua kehittämisen viitekehystä ja hakea niitä kokemuksellisen oppimisen keinoin yhdistämälllä tavallista nopeammin etenevää kehittymistä.

Viitekehyksiksi olemme valinneet organisaatiokulttuurin kehittämisen Hofsteden viitekehyksen mukaan, eettisen johtamisen kompetenssit ja työn sujuvuuden lisääminen LEAN-työkaluja hyödyntämällä ja hukkaa
vähentämällä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Honkala-Hyvärinen

Tiedote

Johtaminen selkeni kehittämishankkeessa

31.1.2017

LapIT Oy:ssä kehittämishanke kehitti etenkin johtamistyyliä, joka henkilöstöltä saadun palautteen mukaan selkiytyi. Hankkeen päätavoitteisiin kuuluivat organisaatiokulttuurin kehittäminen sekä työntekijöiden työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantaminen. Ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat Juuriharja Consulting Group Oy:n Jari Salo ja Erika Heiskanen.

LapIT-johtoryhmän merkittävää kehittymistä taustoittaa keväällä 2016 uudistettu yhtiön strategia ja johtoryhmän yhteistyön parantuminen.

Henkilöstön toiminta ei hankeaikana juuri muuttunut. Juuriharjan asiantuntijat sanovatkin, että kulttuuri muuttuu yleensä varsin hitaasti.

Esimiehet kriittisinä

LapIT-esimiehet arvioivat, että hankeaikana yhtiön monella osa-alueella jopa taannuttiin. Nämä esimiehet asennoituivat kehitykseen kriittisemmin kuin muu henkilöstö.

Juuriharjan asiantuntijat päättelevät, että esimiehet olisi pitää ottaa tiiviimmin mukaan strategiaprosessiin ja organisaation muuttamiseen, nyt ne tulivat esimiehille ylhäältä annettuina.

Hankkeen valmennustilaisuuksiin osallistuivat yhtiön ylin johto, yksiköiden esimiehet sekä projekti-, asiakkuus-, ratkaisu-, muutoshallinta- ja turvallisuuspäälliköt. Näin saatiin laajaa näkemystä käsiteltäviin asioihin.

Hankeaikana etenemisestä viestittiin henkilöstökokouksissa. Joka valmennustilaisuuden jälkeen yrityksen sisäisillä intranetsivuilla julkaistiin yhteenveto tilaisuudesta. Henkilöstölle järjestettiin seminaari lähtötilanteen havainnoista.

Sairauspäivät vähenivät

Mitatuista asioista hankeaikana kehittyi suotuisimmin osallistujien terveys, sillä sairauspoissaolot vähenivät selvästi eli keskimäärin kuusi työpäivää henkilöä kohti (15,2–9,2).

Henkilöstötyytyväisyys pysyi asteikolla 1–6 samana, sillä lukema oli 4,15 vuonna 2015 ja vuonna 2016 se oli 4,17.

Jatkuvan asiakastyytyväisyystutkimuksen tulos parani vuodessa merkittävästi eli 4,6:sta 5,5:een. Kerran vuodessa tehtävä asiakastyytyväisyysmittaus koheni vähemmän: 4,33:sta 4,42:een.

Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyystutkimuksia teki Onway Oy:n Jorma Hanhimäki.

Työsuojelurahasto rahoittama hanke kesti helmikuusta 2015 tammikuun 2017 loppuun.

Toimittaja
Hannu Kaskinen