Läsnäjohtaminen Kipassa – sujuvaa työtä läheltä ja kaukaa

Hanketiedot

Hankenumero
200398

Hakija
Kirkon Keskusrahasto

Toteuttaja
KOHO Consulting Oy

Lisätietoja
Marika Tauriainen
marika.tauriainen@evl.fi

Toteutusaika
13.10.2020 - 26.2.2021

Työsuojelurahaston päätös
9.10.2020
11 997 euroa

Kokonaiskustannukset
23 994 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen tarve on syntynyt nopeasta siirtymisestä laajamittaiseen etätyöhön, johon Kirkon palvelukeskuksella ei ole ollut selkeää toimintamallia. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa etäjohtamisen osaamista ja luoda yhteiset käytännöt sujuvaan etätyöhön. Hanke toteutetaan esimiesten työpajoina, joiden välillä on työpajateemojen työstämistä työhyvinvointikoordinaattorityöparin kanssa omissa tiimeissä. Uusien työmenetelmien ja yhteisten pelisääntöjen luominen etätyöhön on välttämätöntä työyhteisön hyvinvoinnin ja laadukkaan työn varmistamiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marika Tauriainen