Learning safety in apprenticeship. Multimodal analysis of trainee-trainer interaction in air traffic control training -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
113364

Hakija
Inka Koskela

Toteuttaja
Inka Koskela

Lisätietoja
Inka Koskela
inka.koskela@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2014 - 1.10.2020

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2013
6 000 euroa

Kokonaiskustannukset
8 200 euroa

Tulokset valmistuneet
2.3.2020

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan ammatillisten tietojen, taitojen ja tehtävien opettamista ja harjoittelua lennonjohtajien koulutuksessa. Tutkimuksessa tuotetaan yksityiskohtaista ja systemaattista tietoa koulutukseen liittyvästä vuorovaikutuksesta sekä koulutustoiminnan multimodaalisista ja materiaalisista piirteistä kahdessa erilaisessa oppimisympäristössä: lennonjohtosimulaattorissa ja lähilennonjohdossa.

Tutkimus edustaa sosiologista työpaikkatutkimuksen perinnettä (workplace study). Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti niitä vuorovaikutuksellisia käytänteitä, joiden avulla ammatillisia tietoja ja taitoja opetetaan työtoiminnan harjoittelun aikana. Tutkimuksen aineisto muodostuu videoiduista koulutustilanteista, lennonjohtokoulutettavien ja -kouluttajien haastatteluista, havainnoista ja dokumenttiaineistosta. Analyysimenetelminä hyödynnetään keskustelunanalyysia, multimodaalista vuorovaikutusanalyysia sekä etnografiaa.

Väitöskirjan tulokset ovat käytettävissä vuoden 2015 aikana. Tuloksia voidaan hyödyntää koulutustoiminnan ja työtapojen kehittämisessä paitsi lennonjohdossa myös muissa turvallisuuskriittisissä ja kompleksisissa työ- ja koulutusympäristöissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Inka Koskela