Lempäälän IDEA -kulttuurimuutosprojekti

Hanketiedot

Hankenumero
116195

Hakija
Lempäälän kunta

Toteuttaja
Lempäälän kunta

Lisätietoja
Auli Nevantie
auli.nevantie@lempaala.fi

Toteutusaika
1.3.2016 - 31.5.2018

Työsuojelurahaston päätös
4.4.2016
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
51 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2018

Tiivistelmä

Lempäälän IDEA-organisaatiokulttuurinmuutosprojektin tavoitteena on koko henkilöstön innostaminen toimimaan yhteisen IDEA-kulttuurin mukaisesti, henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien, työmotivaation ja innostuksen lisääminen sekä työhyvinvoinnin parantuminen.

Menetelmänä hyödynnetään Lempäälän IDEA-toimintamallia. Toimintamallin jalkautus aloitetaan henkilöstön kehittämistilaisuuksilla, joissa oivallutetaan pelin kautta henkilöstö yhteistyön merkitykseen ja ideoinnin tärkeyteen. Tilaisuuksissa esitellään IDEA-toimintamalli sekä käytännön työkaluja. Muutosprosessia edistetään työskentelemällä aktiivisesti sekä esimiesten että kunnan johtoryhmän kanssa koko prosessin ajan. IDEA-toimintatapa on seuraava: IDEAT kirjataan IDEA-seinille kussakin työyhteisössä ja niiden toteutumista seurataan. Myös johtoryhmällä on IDEA-seinä, jossa seurataan suurempia poikkihallinnollisia hankkeita. IDEOIDEN toteutumista seurataan liikennevaloperiaatteella: punainen=ei vielä aloitettu, keltainen=tekeillä, vihreä=valmis. IDEOIDEN toteutumisesta raportoidaan IDEA-seinistä otetuin valokuvin.

Projektin tulokset ovat hyödynnettävissä viimeistään projektin päätyessä vuoden 2017 lopulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Auli Nevantie

Tiedote

Lempäälässä ideoitiin väki kehittäjäksi

31.5.2018

Lempäälän Idea -hanke loi kuntaan yhtenäistä toimintakulttuuria. Uuden kulttuurin myötä henkilöstö auttaa toisiaan työyhteisöissä sekä jakaa toisilleen osaamista ja tietoa. Henkilöstö myös ideoi ja kokeilee aktiivisesti uusia toimintatapoja. Työsuojelurahaston rahoittamaa kehittämishanketta ohjasi Kissconsulting Oy:n toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Maarika Maury.

Maury tekee Vaasan yliopistoon väitöskirjaa, jonka aiheena on kirkkaan strategian ja toimintamallin merkitys kulttuurin muutokselle. Tutkimuksessa luotua mallia on sovellettu Lempäälän hankkeessa.

Hanke käynnistyi, kun Lempäälän kunnassa haluttiin löytää uusia toimintaideoita, ja koko henkilöstö haluttiin aktiivisiksi kunnan toimintojen kehittäjiksi.

Kun kunta tukee henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä, henkilöstön työmotivaatio kasvaa.  

Parhaat ideat palkitaan

Ensiksi kunnan johtoryhmä ja esimiehet valmennettiin Lempäälän Idea -toimintamalliin. Sitten henkilöstölle järjestettiin työpajat.

Henkilöstöä on kannustettu ja kannustetaan ideointiin Idea-palkinnoilla, jotka jaetaan kahdesti vuodessa. Palkinnot parhaista ideoista myönnetään työyhteisöille niiden yhteiseen virkistäytymiseen.

Henkilöstöä ja esimiehiä on myös valmennettu aktiivisesti viestimään onnistumisista, joita on saatu uuden toimintatavan myötä.

Myös kunnan kaikki uudet työntekijät on perehdytetty toimintamalliin.

Henkilöstö pystyy vaikuttamaan

Hanke lisäsi Lempäälän kunnan yhteisten tavoitteiden tunnettuutta merkittävästi, ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä lisääntyivät ideoinnin myötä suuresti.

Hankeaikana Lempäälän taloudellinen tilanne parani selvästi. Tulevaisuusohjelmassa viiden miljoonan euron vuotuinen alijäämä suunniteltiin hoidettavan kolmessa vuodessa, mutta hankeaikana talouskäänne tehtiin 1,5 vuodessa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Avaa

. Loppuraportti. 2018.