Leveämmät hartiat vai syvempiä kuiluja? Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet perusopetuksen oppilashuollossa

Hanketiedot

Hankenumero
220091

Hakija
Vaasan Yliopisto

Toteuttaja
Vaasan Yliopisto

Lisätietoja
Harri Jalonen
harri.jalonen@uwasa.fi

Toteutusaika
1.10.2022 - 31.12.2024

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2022
73 000 euroa

Kokonaiskustannukset
104 318 euroa

Tiivistelmä

Hyvinvointialueet vastaavat jatkossa sote-palvelujen järjestämisestä. Monet hyvinvointiin liittyvät tehtävät jäävät kuitenkin kuntien vastuulle. Hyvinvointialueilla haetaan tiiviimpää yhteistyötä ammattilaisten välille, mutta vaarana on, että samalla syntyy uusia kuiluja. Tutkimuksessa tunnistetaan moniammatillisen yhteistyön onnistumistekijät perusopetuksen oppilashuollossa, tuotetaan moniammatillisen yhteistyön käytäntösuosituksia ja Moniammatillisuusbarometri-arviointityökalu.

Hankkeen vastuuhenkilö

Harri Jalonen