Leveämmät hartiat vai syvempiä kuiluja? Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet perusopetuksen oppilashuollossa.

Hanketiedot

Hankenumero
220054

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Turun yliopisto

Lisätietoja
Miia Tuominen
miia.tuominen@utu.fi

Toteutusaika
1.10.2022 - 31.12.2024

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2022
108 000 euroa

Kokonaiskustannukset
165 913 euroa

Tiivistelmä

Hyvinvointialueet vastaavat jatkossa sote-palvelujen järjestämisestä. Monet hyvinvointiin liittyvät tehtävät jäävät kuitenkin kuntien vastuulle. Hyvinvointialueilla haetaan tiiviimpää yhteistyötä ammattilaisten välille, mutta vaarana on, että samalla syntyy uusia kuiluja. Tutkimuksessa tunnistetaan moniammatillisen yhteistyön onnistumistekijät perusopetuksen oppilashuollossa, tuotetaan moniammatillisen yhteistyön käytäntösuosituksia ja Moniammatillisuusbarometri-arviointityökalu.

Hankkeen vastuuhenkilö

Miia Tuominen