Lihanjalostuksen tilaaja-tuottajaketjun työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen verkostoyhteistyönä

Hanketiedot

Hankenumero
220116

Hakija
Snellmans Köttförädling Ab

Toteuttaja
BPM-Palvelut Oy

Lisätietoja
Tomas Gäddnäs
tomas.gaddnas@snellman.fi

Toteutusaika
15.3.2022 - 31.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
22.3.2022
40 112 euroa

Kokonaiskustannukset
80 224 euroa

Tiivistelmä

Snellmanin Lihanjalostus Oy haluaa tukea ja kehittää sopimustuottajiensa yrittäjien ja henkilöstön työhyvinvointia, terveyttä ja työkykyä sekä työturvallisuutta ja taloutta. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uudenlainen tilojen toimintaa kehittävä neuvonta- ja yhteistyömalli. Esimerkkitiloilla toteutetun pilotoinnin ja korjaavien toimenpiteiden jälkeen malli laajennetaan koskemaan Snellmanin koko sopimustuottajaverkostoa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tomas Gäddnäs