Lihanjalostuksen tilaaja-tuottajaketjun työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen verkostoyhteistyönä

Hanketiedot

Hankenumero
220116

Hakija
Snellmans Köttförädling Ab

Toteuttaja
BPM-Palvelut Oy

Lisätietoja
Tomas Gäddnäs
tomas.gaddnas@snellman.fi

Toteutusaika
15.3.2022 - 31.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
22.3.2022
40 112 euroa

Kokonaiskustannukset
80 224 euroa

Tulokset valmistuneet
28.9.2023

Tiivistelmä

Snellmanin Lihanjalostus Oy haluaa tukea ja kehittää sopimustuottajiensa yrittäjien ja henkilöstön työhyvinvointia, terveyttä ja työkykyä sekä työturvallisuutta ja taloutta. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uudenlainen tilojen toimintaa kehittävä neuvonta- ja yhteistyömalli. Esimerkkitiloilla toteutetun pilotoinnin ja korjaavien toimenpiteiden jälkeen malli laajennetaan koskemaan Snellmanin koko sopimustuottajaverkostoa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tomas Gäddnäs

Tiedote

Tilaaja-tuottajaketjun työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen verkostoyhteistyönä

28.9.2023

Tiivistelmä

BPM-Palvelut Oy on toteuttanut Snellmanin Lihanjalostus Oy:lle kehittämishankkeen, jossa on kehitetty malli, jonka avulla Snellman voi tukea sopimustuottajayrittäjiensä ja henkilöstön työhyvinvointia, työturvallisuutta, sekä yritysten liiketoimintaa. Ongelmana on tietojen hajanaisuus ja laajan kokonaisuuden vaikea hallinta yrittäjätasolla. Hankkeessa maksulliset, tuetut sekä maksuttomat palvelut on koottu yhteen neliosaisen verkkokoulu -sivuston kautta. Malli tukee koko toimialan kehittämistä.

Lähtökohdat

Hankkeen kautta Snellmanin Lihanjalostus Oy haluaa löytää toimintamallin, jonka avulla Snellman voi tukea sopimustuottajiensa yrittäjien ja henkilöstön työhyvinvointia ja terveyttä, työturvallisuutta, työn sujumista, sekä liiketoimintaa ja vakuuttamista. Hankkeen toteuttajaksi valittiin BPM-Palvelut Oy:n koordinoima, moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Ryhmän työn taustalla ovat toteutetut tilakartoitukset, haastattelut, sekä auditoinnit. Hankkeessa on myös hyödynnetty toimialan tutkimuksia.

Kohderyhmät

Hankkeeseen valikoitui 16 sopimustuottajatilaa, jotka ovat toimineet verkkokoulun sisällön pilotoinnissa. Näiden lisäksi pilotointiin osallistuivat Figen Oy:n jalostusyksiköt Kauhavalla ja Längelmäellä. Syyskuussa 2023 eri osa-alueiden palveluihin ohjaava verkkokoulu julkaistaan kaikille noin 1500 sopimustuottajalle Snellmanin Anelma -palvelun kautta.

Menetelmät

Uudenlaisen tuki- ja neuvontapalvelun kehittämisessä on toteutettu seuraavia kehittämismenetelmiä: 1) Sähköinen alkukartoitus, 2) puhelinhaastattelu ja tila-auditointi pilottitiloille, 3) laaja, osa-alueet käsittävä palvelukartoitus, 4) yrityskohtaiset kehittämistoimenpiteet pilottitiloilla, 5) terveysvalmennusohjelmat puhelinvalmennuksena ja 6) arviointi ja palaute puhelinhaastatteluna. Tulosten kautta on kehitetty uudenlainen malli neuvonta- ja tukipalveluista koko tuottajaryhmälle.

Vaikuttavuus

Pilotointiin osallistuneille tiloille suoritetun palautekyselyn mukaan palveluohjaus ja sitä tukeva verkkokoulu ovat tarpeellisia, antavat tietoa laajasta kokonaisuudesta ja ohjaavat erilaisiin tuettuihin, maksuttomiin ja maksullisiin palveluihin aiempaa helpommin yksittäisen yrityksen tarpeen mukaan. Tavoitteena on hankkeen tuloksena syntyneen palvelunohjausmallin laajentaminen maanlaajuiseksi hyödyntämään kaikkia maatiloja Suomessa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Erityisesti maataloudessa ongelmana on toimintaan ja kehittämiseen liittyvän tiedon hajanaisuus ja useat yksityiset ja julkiset toimijat sekä tukijärjestelmä. Hankkeen tuloksena syntynyt verkkokoulusovellus sekä palveluohjaus ovat osoittautuneet tilojen kehittämistä helpottavaksi toimintamalliksi Snellmanin perhetiloille. Toimintamallia voidaan hyödyntää myös muilla suomalaisilla maatiloilla sekä myös metsätaloudessa. Huomioitavaa on, että useilla maatiloilla harjoitetaan myös metsätaloutta.

Aineisto

Tuottajalehden julkaisu 1 Avaa

Tuottajalehden julkaisu 2 Avaa

Snellmanin Lihanjalostus Oy. Lihanjalostuksen tilaaja-tuottajaketjun työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen verkostoyhteistyönä. Loppuraportti. 2023. Avaa