Liikennealan Turvallisuuskulttuurimatriisin jatkokehitystyö ja tuotteistaminen

Hanketiedot

Hankenumero
115126

Hakija
Suomalainen Liikennetutkimuskeskus Oy

Toteuttaja
Suomalainen Liikennetutkimuskeskus Oy

Lisätietoja
Timo Lajunen
timo.lajunen@ntnu.no

Toteutusaika
1.6.2015 - 31.5.2016

Työsuojelurahaston päätös
25.3.2015
36 000 euroa

Kokonaiskustannukset
48 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2016

Tiivistelmä

Hanke pohjautuu Työsuojelurahaston rahoittamaan hankkeeseen ”Turvallisuuskulttuurin mittaaminen ammattiliikenteessä: kirjallisuuskatsaus ja ammattiliikenteen turvallisuuskulttuurimatriisin esittely” (hanke 113320). Hankkeessa tehtiin kirjallisuuskatsaus koskien liikennealalla käytettyjä turvallisuuskulttuurin mittaus- ja arviointimenetelmiä sekä kehitettiin aikaisempien ulkomaalaisten aineistojen perusteella ensimmäinen versio Liikennealan Turvallisuuskulttuurimittarista.

Tämän jatkohankkeen tavoitteena on: 1) kalibroida liikenneturvallisuusmatriisi kuljetusalan organisaation tarpeisiin, 2) kehittää matriisista identtiset kynä-paperitesti ja internet-sovellus, 3) tutkia kehitetyn matriisin psykometrista reliabiliteettia ja rakennevaliditeettia laajassa työntekijäaineistossa sekä 4) tutkia turvallisuuskulttuuridimensiopistemäärien yhteyttä itse raportoituihin rikkeisiin, virheisiin ja lapsuksiin sekä itse arvioituun ajotaitoon mukaan lukien turvallisuustaidot ja ajoneuvon hallintataidot.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan matriisin ulottuvuudet ja sisältökuvaukset asiantuntija- ja työntekijähaastattelujen avulla. Hankkeen toisessa vaiheessa organisaation turvallisuuskulttuuria mitataan Turvallisuuskulttuurimatriisin avulla. Kartoitus tehdään käyttäen internet-pohjaista Turvallisuuskulttuurimatriisia, joka lähetetään kaikille yrityksen työntekijöille.

Tulokset ovat käytettävissä toukokuussa 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Timo Lajunen

Tiedote

Uusi mittari liikennealan turvallisuuskulttuurin ja -ilmapiirin kartoittamiseen

31.5.2016

Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimushankkeessa on kehitetty uudenlainen mittari turvallisuuskulttuurin mittaamiseen linja-autoliikenteessä: Liikennealan Turvallisuuskulttuurimatriisi.

Uusi mittari yhdistää laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät. Sitä voidaan käyttää turvallisuuskulttuurin ja -ilmapiirin tason mittaamiseen, sekä toimenpiteiden tai koulutuksen suunnitteluun. Turvallisuuskulttuurimittaus myös lisää työntekijöiden tietoisuutta työturvallisuudesta.

Mittaria voidaan tällä hetkellä hyödyntää henkilökuljetusalan yrityksissä. Jatkossa se voidaan helposti räätälöidä myös muiden liikennealan toimijoiden tarpeisiin, esimerkiksi pitkän matkan tavaraliikenteeseen tai jakelu- ja kuriiripalveluihin.

Liikennealan Turvallisuuskulttuurimatriisi on kehitetty hankkeessa, jota koordinoi Suomalainen Liikennetutkimuskeskus Oy, vastuuhenkilönään Timo Lajunen. Lajunen on myös psykologian professori Norjan teknillis-luonnontieteellisessä yliopistossa.

Mittari luotiin yhteistyöyrityksen ja asiantuntijoiden kanssa

Mittari kehitettiin kolmivaiheisena hankkeena. Ensin muodostettiin lista mahdollisista turvallisuuskulttuurin ulottuvuuksista teorian, aikaisempien tutkimusten ja viidentoista liikenneturvallisuusasiantuntijan näkemysten avulla.

Hankkeen toisessa vaiheessa haastateltiin kuutta yhteistyöyrityksen ammattikuljettajaa, sekä yhtä pitkään ammattikuljettajien jatkokouluttajana toiminutta liikenneopettajaa.

Kolmannessa vaiheessa luotiin internet-pohjainen kyselytyökalu hankkeen edellisten vaiheiden perusteella kehitetystä Liikennealan Turvallisuuskulttuurimatriisista. Internet-kyselyyn vastasi 66 yhteistyöyrityksen työntekijää.

Liikennealan Turvallisuusmatriisin kehittämishanke pohjautuu Työsuojelurahaston aiemmin rahoittamaan hankkeeseen ”Turvallisuuskulttuurin mittaaminen ammattiliikenteessä: kirjallisuuskatsaus ja ammattiliikenteen turvallisuuskulttuurimatriisin esittely”, jonka aikana kehitettiin nyt valmistuneen mittarin ensimmäinen versio.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Lajunen, Timo (2017). Liikennealan Turvallisuuskulttuurimatriisin jatkokehitystyö ja tuotteistaminen. 34 s. Suomalainen Liikennetutkimuskeskus Oy: Helsinki. ISBN 978-952-68323-2-6 (nid.); ISBN 978-952-68323-3-3 (PDF)

Telma-lehti 2/2015, s. 58-59 Juttu: Ammattikuljettajan työ riskialtista. http://telma-lehti.fi/ammattikuljettajan-tyo-riskialtista/