Liiketoiminta-analytiikka johdon päätöksenteossa: monitapaustutkimus suomalaisyrityksissä

IFKAD 18th International Forum on Knowledge Assets Dynamics, 7.-9.6.2023, Matera, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
220359

Hakija
Johanna Orjatsalo

Toteuttaja
Johanna Orjatsalo

Lisätietoja
Johanna Orjatsalo
johanna.orjatsalo@lut.fi

Toteutusaika
6.6.2023 - 10.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.11.2022
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 666 euroa

Tiivistelmä

Esittelen tutkimieni suomalaisyritysten johdon tapoja hyödyntää analytiikkaa strategisessa päätöksenteossa. Järjestämme konferenssissa myös liiketoiminta-analytiikkaa käsittelevän osaohjelman (special track). Toimin tämän osuuden puheenjohtajana ja ohjaan keskustelua osaohjelmaan valittujen esitysten tiimoilta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Orjatsalo