Liikunta-aktiivisuus ja istuminen: yhteisvaikutukset toiminta- ja työkykyyn sekä lyhyiden sairauspoissaolojen kustannuksiin

Hanketiedot

Hankenumero
210238

Hakija
Jouni Lahti

Toteuttaja
Jouni Lahti

Lisätietoja
Jouni Lahti
jouni.mm.lahti@helsinki.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 1.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2021
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia vapaa-ajan liikunnan ja istumisen määrän yhteisvaikutuksia toiminta- ja työkykyyn sekä sairauspoissaoloihin ja arvioida niihin liittyviä kustannuksia työnantajalle. Tutkimusaineisto koostuu Helsingin kaupungin alle 40-vuotiaiden työntekijöiden keskuudessa vuonna 2017 kerätystä kyselyaineistoista sekä rekisteritiedoista. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää mm. päätöksenteossa harkittaessa liikunta-aktiivisuuden tukemiseen käytettäviä taloudellisia resursseja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jouni Lahti