Liikuntatilojen sisäilman ja sisäympäristön laatu ja mahdolliset vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen (LIIKU-hanke)

Hanketiedot

Hankenumero
200068

Hakija
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Heidi Salonen
heidi.salonen@aalto.fi

Toteutusaika
1.5.2020 - 15.2.2023

Työsuojelurahaston päätös
19.3.2020
125 000 euroa

Kokonaiskustannukset
395 545 euroa

Tiivistelmä

Sisäliikuntatilat poikkeavat monin tavoin tavanomaisista julkisista työtiloista ja niiden sisäympäristön ja sisäilman laadusta on olemassa hyvin vähän tutkimustietoa. Hanke tarjoaa merkittävää uutta tietoa erilaisten sisäliikuntatilojen koetusta ja mitatusta sisäilman- (kemialliset, mikrobiologiset ja hiukkasmaiset altisteet) ja sisäympäristön (ilmanvaihdon toimivuus, ääniympäristö, tilojen käytettävyys) laadusta, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä mahdollisista vaikutuksista työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen. Tutkimus sisältää kenttätutkimuksia erilaisissa sisäliikuntatiloissa, laboratorio- ja koekammiotutkimuksia, tilankäyttäjien kyselytutkimuksia sekä kirjallisuuskatsaustutkimuksen aihealueeseen liittyen. Kenttätutkimukset sekä kyselytutkimukset toteutetaan erilaisissa sisäliikuntakohteissa (erilaisia sisäliikuntatiloja kussakin 15:ssa tutkittavassa kohteessa). Lisäksi toteutetaan valtakunnallinen sisäilmastokyselytutkimus kattavana otantana erilaisten julkisten sisäliikuntatilojen työntekijöille. Hankkeen tuloksena saadaan käsitys julkisten liikuntatilojen sisäympäristön- ja sisäilman laadusta. Tutkimustulosten perusteella voidaan antaa suosituksia ja työkaluja liikuntatilojen sisäympäristön- ja sisäilman laadun sekä tilojen käytettävyyden parantamiseen ja siten edistää sisäliikuntatiloissa työskentelevien työntekijöiden samoin kuin muidenkin tilankäyttäjien terveyttä ja hyvinvointia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heidi Salonen