Lipopolysakkaridin (LPS:n) genotoksiset vaikutukset

Hanketiedot

Hankenumero
118198

Hakija
Kukka Aimonen

Toteuttaja
Kukka Aimonen

Lisätietoja
Kukka Aimonen
kukka.aimonen@ttl.fi

Toteutusaika
18.9.2018 - 24.9.2018

Työsuojelurahaston päätös
12.6.2018
650 euroa

Kokonaiskustannukset
880 euroa

Tulokset valmistuneet
24.9.2018

Tiivistelmä

Osallistuminen NanoTox2018-konferenssiin, joka järjestetään Saksassa 18.-21.9.2018. Kokouksessa posteriesitys otsikolla ”Lipopolysakkaridin genotoksiset vaikutukset” (Genotoxic effects of lipopolysaccharide (LPS)). Posterissa esitellään tuloksia, jotka tutkimusryhmämme on saanut lipopolysakkaridilla tehdyissä solu-, eläin- ja yhteisviljelykokeissa. Osa esiteltävästä tutkimuksesta on rahoitettu Työsuojelurahaston hankkeessa 112248, jossa tutkittiin professori Hannu Norpan johdolla nanohiukkasten perimämyrkyllisyyden perustaa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kukka Aimonen

Tiedote

Nanomateriaalit vaativat tarkkuutta

24.9.2018

Tutkija Kukka Aimonen Työterveyslaitokselta osallistui nanotoksikologien konferenssiin, joka järjestettiin Saksan Neussissa 18.–21. syyskuuta 2018. Aimonen oli saanut konferenssimatkaan Työsuojelurahastolta matkastipendin.

Aimonen esitteli posterissaan tuloksia tutkimuksesta, jonka aiheena olivat endotoksiinien eli lipopolysakkaridin genotoksiset eli perimämyrkylliset vaikutukset. Posterin muut kirjoittajat ovat Satu Suhonen, Hanna Lindberg, Mira Hartikainen, Julia Catalán Rodriguez ja Hannu Norppa.

Lipopolysakkaridideja esiintyy gramnegatiivisten (gramvärjäyksessä punaiseksi värjäytyvien) bakteerien ulkokalvon pinnalla, jossa nämä myrkkyaineet vapautuvat ja aktivoivat elimistön immuunijärjestelmän.

Endotoksiineja on kaikkialla, ja nanomateriaalit saastuttavat herkästi, jos niitä ei valmisteta eikä käsitellä erityisen huolellisesti.

Tulokset saatiin solu-, eläin- ja yhteisviljelykokeissa.

Posteriin sisältyy nanohiukkasten perimämerkillisyyden perustan selvittelyä, joka on peräisin tutkimuksesta (TSR 112248), jota johti professori Hannu Norppa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Aimonen K, Suhonen S, Lindberg HK, Hartikainen M, Catalán J, Norppa H.

Genotoxic Effects of Lipopolysaccharide (LPS). https://www.tsr.fi/https://www.tsr.fi/documents/20181/1361304/118198-posteri-Poster_LPS_KA_Final.pdf

. Posteri.