Lisää valmiuksia kasvatusalan ammattilaisille vanhempien kohtaamiseen

Hanketiedot

Hankenumero
117061

Hakija
Teija Koskela

Toteuttaja
Teija Koskela

Lisätietoja
Teija Koskela
teija.koskela@uef.fi

Toteutusaika
6.6.2017 - 16.6.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.2.2017
600 euroa

Kokonaiskustannukset
860 euroa

Tulokset valmistuneet
16.6.2017

Tiivistelmä

Matka-apurahalla osallistun ENSEC-konferenssiin. Esittelen siellä hankkeen ”Kitkaa vai kumppanuutta” pilottiaineiston analyysituloksia. Aineisto koostuu haastatteluista, joissa vanhemmat kertovat kokemuksistaan kodin ja koulun tai kodin ja varhaiskasvatuksen välisestä yhteistyöstä tilanteissa, joissa keskustellaan lapsen tai nuoren tuentarpeesta. Tavoitteena on tuottaa kasvatusalan ammattilaisille tietoa siitä, miten kasvatusalan ammattilaiset voivat kehittää omia yhteistyövalmiuksiaan kodin ja koulun tai kodin ja varhaiskasvatuksen välisessä yhteistyössä . Hankkeessa varhaiskasvatusta, koulua ja oppilaitosta käsitellään lähtökohtaisesti osallisuutta tuottavina ja inklusiivisina yhteisöinä, joissa kasvatusalan ammattilaisuuden tulisi rakentua eri toimijoiden keskinäisessä dialogissa. Samoin käsityksen lapsesta ja nuoresta sekä hänen tuentarpeistaan tulisi perustua eri toimijoiden väliseen dialogiin. Vanhempien kokemuksiin ja käsityksiin perustuva aineistosta esitellään ENSEC-konferenssissa fenomenorafiseen lähtestymistapaan perustuva analyysi, joka raportoidaan kesän 2017 aikana käsikirjoitusmuotoon ja jätetään heinäkuussa 2017 vertaisarviointiprosessiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Teija Koskela

Tiedote

Opettajan rooli vahva kodin ja koulun välisessä yhteistyössä

16.6.2017

Opettajalla on merkittävä rooli kodin ja koulun välisen yhteistyön onnistumisessa. Itä-Suomen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan vanhemmat arvostavat suoraa ja selkeää vuorovaikutusta.

Yliopistonlehtori Teija Koskelan tutkimuksen mukaan opettaja määrittelee pitkälti niin moniammatillisen kuin kodin ja koulun välisen yhteistyön luonteen. Siksi opettajien taito rakentaa luottamusta on keskeinen.

Vanhempien näkökulmasta tärkeää on ennen kaikkea opettajan selkeä ja helppo tavoitettavuus.

Koskelan tutkimuksen aineisto koostuu haastatteluista, joissa vanhemmat kertovat kokemuksistaan keskusteluista lapsensa tuentarpeesta.

Yhteistyö voimavaraksi

– Kasvatusalalla olisi tärkeää nähdä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö kaikkien voimavaroja lisääväksi toimintatavaksi, Koskela sanoo.

Koskelan tutkimuksella saadaan tietoa, miten kasvatusalan ammattilaiset voivat kehittää yhteistyövalmiuksiaan.

Hän esitteli tutkimuksen tuloksia Örebron yliopiston järjestämässä alan kongressissa, ENSEC 2017 The European Network for Social and Emotional Competencessa. Kongressi pidettiin 7.–9.6.2017 Viking Mariellalla Tukholmassa ja Helsingissä.

Koskelan esitys perustui hänen johtamansa ”Kitkaa vai kumppanuutta”-hankkeen pilottiaineiston alustaviin tuloksiin.

Koskelan mukaan kongressin myötä selvisi, että osa tutkimuksen tuloksista näyttää samansuuntaisilta myös maamme ulkopuolella.

Työsuojelurahasto rahoitti Koskelan osallistumista kongressiin matkastipendillä.

Toimittaja
Camilla Lehtinen