Litiumioniakun elinkaari – työturvallisuusriskit ja riskien hallinta työpaikalla​ (Safera)

Hanketiedot

Hankenumero
200375

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Pia Perttula
pia.perttula@ttl.fi

Toteutusaika
1.12.2020 - 30.11.2022

Työsuojelurahaston päätös
20.10.2020
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
250 000 euroa

Tiivistelmä

Litiumioniakkuja (Li-ion) käytetään monissa eri sovelluksissa ja niiden käytön odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa merkittävästi. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa Li-ion-akkujen arvoketjussa esiintyviä työturvallisuusriskejä sekä tuottaa ohjeistusta ja hyviä käytäntöjä työturvallisuuden parantamiseen. Aineistoa kerätään työhygieenisin mittauksin, biomonitoroinnilla, haastatteluilla sekä aineistoanalyyseillä. Tutkimus toteutetaan SAF€RA-hankkeena espanjalaisen GAIKERin kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Perttula