Lounastauon aikaisen työkuormituksesta palautumisen yhteys työpäivän jälkeiseen ajankäyttöön

The 14th European Academy of Occupational Health Psychology Conference, EAOHP, 06.-08.04.2020, Nikosia, Kypros

Hanketiedot

Hankenumero
200037

Hakija
Marjaana Sianoja

Toteuttaja
Marjaana Sianoja

Lisätietoja
Marjaana Sianoja
marjaana.sianoja@gmail.com

Toteutusaika
4.6.2020 - 4.8.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2020
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 765 euroa

Tulokset valmistuneet
9.10.2020

Tiivistelmä

Työkuormituksesta voi palautua työpäivän aikaisilla tauoilla, vapaa-ajalla ja lomilla. Palautuminen on tärkeää työntekijöiden jaksamisen kannalta. Aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin tarkastelleet eri ajankohtina tapahtuvaa palautumista erillisinä ilmiöinä. Tässä tutkimuksessa selvitetään, edistääkö onnistunut palautuminen lounastauoilla palautumista iltaisin. COR-teorian (Hobfoll, 1989) mukaan palautumisaktiviteetit kerryttävät voimavaroja ja kertyneet voimavarat puolestaan helpottavat aktiiviseen toimintaan osallistumista. Teorian pohjalta oletin, että työntekijät käyttävät tavallista enemmän aikaa liikuntaan, luonnossa liikkumiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen iltaisin niinä päivinä, kun he ovat käyneet puistokävelyllä tai tehneet rentoutusharjoituksen lounastauolla. Tutkimus perustuu laajempaan tutkimushankkeeseen, jonka osana toteutettiin lounastauon aikaista palautumista edistämään pyrkivä interventiotutkimus. Tutkittavat satunnaistettiin puistokävely- ja rentoutusryhmiin. 15-minuutin mittainen harjoitus suoritettiin ennalta määrättyinä päivinä lounastauoilla. Aineisto analysoitiin monitasomallinnuksen avulla. Tulosten mukaan työntekijät harrastivat liikuntaa ja liikkuivat luonnossa pidempään niinä päivinä, kun he kävivät lounastauon aikana puistokävelyllä. Työnantajien kannattaa varmistaa työntekijöiden mahdollisuus pitää palauttavia taukoja, sillä aktiivinen palautuminen lounastauoilla tuottaa kumuloituvia hyötyjä työntekijöiden palautumisen suhteen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marjaana Sianoja

Tiedote

Lounastauon aikaisen työkuormituksesta palautumisen yhteys työpäivän jälkeiseen ajankäyttöön

9.10.2020

Tiivistelmä

Työkuormituksesta palautuminen on tärkeää työntekijöiden jaksamisen, hyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen kannalta. Aiemmin palautumista työpäivän aikaisilla tauoilla ja vapaa-ajalla on tutkittu erillisinä ilmiöinä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, miten puistokävely- tai rentoutusharjoitusinterventio lounastauolla on yhteydessä liikunnan harrastamiseen, liikkumiseen luonnossa tai sosiaaliseen kanssakäymiseen iltaisin. Tulosten mukaan työntekijät harrastivat liikuntaa pidempään ja liikkuivat luonnossa pidempään niinä päivinä, kun he kävivät lounastauon aikana puistokävelyllä. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa palautumisesta suomalaisten työpaikkojen ja työntekijöiden käyttöön.

Tausta

Esittelin tutkimustani EAOHP-konferenssissa, joka järjestettiin tänä vuonna virtuaalisesti. Tarkoituksena oli esitellä tutkimusta muille tutkijoille ja saada heiltä rakentavaa palautetta. Lisäksi konferenssiin osallistuminen mahdollisti verkostoitumisen muiden tutkijoiden kanssa, mikä oli tosin tänä vuonna tavallista vähäisempää sen seurauksena, että konferenssi järjestettiin kokonaan etäyhteyksien avulla.

Aineisto

Tutkimus perustuu Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimushankkeeseen, jonka osana toteutettiin lounastauon aikaista palautumista edistämään pyrkivä interventiotutkimus. Tutkittavat satunnaistettiin puistokävely- ja rentoutusryhmiin. 15-minuutin mittainen harjoitus suoritettiin ennalta määrättyinä päivinä lounastauoilla. Aineisto analysoitiin monitasomallinnuksen avulla.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulosten mukaan työntekijät harrastivat liikuntaa ja liikkuivat luonnossa pidempään niinä päivinä, kun he kävivät lounastauon aikana puistokävelyllä. Työnantajien kannattaa varmistaa työntekijöiden mahdollisuus pitää palauttavia taukoja, sillä aktiivinen palautuminen lounastauoilla tuottaa kumuloituvia hyötyjä työntekijöiden palautumisen suhteen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konferenssiesityksestä saatu palaute tarjosi ideioita kehittää omaa tutkimusta ja lisäksi muiden esitysten seuraaminen auttoi pysymään kärryillä siitä, mitä tutkimusta tällä hetkellä Euroopassa ja muualla maailmassa tehdään työhyvinvointitutkimuksen saralla. Tämä kartutti osaamistani omassa työssäni, jonka päämääränä on suomalaisten työhyvinvoinnin tukeminen.

Aineisto

Marjaana Sianoja, Jessica de Bloom, & Ulla Kinnunen. Recovery activities across different temporal settings. Finnish Institute of Occupational Health, Tampere University, University of Groningen. Konferenssiesitys Avaa