Luottamus organisaatioiden sisällä ja välillä (FINT2023)

Hanketiedot

Hankenumero
230198

Hakija
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Toteuttaja
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Lisätietoja
Kirsimarja Blomqvist
kirsimarja.blomqvist@lut.fi

Toteutusaika
15.2.2023 - 30.11.2023

Työsuojelurahaston päätös
17.3.2023
8 000 euroa

Kokonaiskustannukset
40 500 euroa

Tulokset valmistuneet
1.3.2024

Tiivistelmä

Järjestämme ensimmäistä kertaa Suomessa kansainvälisen tieteellisen Trust within and between organizations (FINT2023) konferenssin 14-17.6.2023. Konferenssia on järjestetty vuodesta 2000 lähtien. Kansainvälisen luottamustutkijoiden verkoston First International Network of Trust (FINT) postituslistalla on yli 750 luottamustutkijaa eri tieteenaloilta, pääpainon ollessa johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa, sosiologiassa, taloustieteissä, psykologiassa ja filosofiassa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsimarja Blomqvist

Tiedote

Ensimmäisen kerran Pohjoismaissa järjestetty kansainvälinen FINT luottamuskonferenssi oli menestys

1.3.2024

Tiivistelmä

FINT (First International Network of Trust) Konferenssi järjestettiin ensimmäistä kertaa Suomessa ja Pohjoismaissa. Järjestävinä tahoina olivat LUT yliopiston ja Itä-Suomen yliopistojen kauppakorkeakoulut sekä Stanfordin yliopiston yhteiskuntatieteiden IRiSS tutkimusyksikkö. FINT2023 konferenssiin osallistui noin 120 tutkijaa 19 maan yliopistoistaa, tutkimuslaitoksista ja liike- elämästä. Konferenssin 74 kpl konferenssipaperiesitystä, key note puheenvuorot, työpajat ja paneelikeskustelut käsittelivät luottamusta eri näkökulmista organisaatioiden sisällä ja niiden välillä.

Tausta

FINT verkoston vuodesta 2000 järjestämä FINT konferenssi on luottamustutkijoiden tärkein konferenssi. Kansainvälisen luottamustutkijoiden FINT verkostoon kuuluu yli 770 luottamustutkijaa eri tieteenaloilta, pääpainon ollessa johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa, sosiologiassa, taloustieteissä, psykologiassa ja filosofiassa. Yksi FINT verkoston (est. 2000) perustajajäsenistä on Professori Kirsimarja Blomqvist LUT yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Aineisto

Tilaisuuden ohjelma sisälsi 74 konferenssipaperiesitystä, 4 paneelikeskustelua, keynote puheenvuoroja ja sosiaalisia tapahtumia https://fint2023.exordo.com/programme/sessions/2023-06-14. Työpajoissa esiteltyjen paperien tiivistelmät julkaistiin digitaalisesti otsikolla: FINT 2023: 12th Workshop and Doctoral Colloquium ”Trust within and between organizations”: Program and abstract collection, Helsinki, Finland (Ks. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/29893 ).

Tulokset ja johtopäätökset

Luottamus on maailmassa yhä harvinaisempi aineeton pääoma. Konferenssissa nousi esiin luottamusta laskevat suurvaltojen konfliktit, ääriliikkeet, terveyttä, turvallisuutta ja demokratiaa uhkaavat lt-kriisit. Dynaamisessa ja vaikeasti ennakoitavissa maailmassa toimiminen vaatii aktiivista luottamuksen rakentamista niin kasvokkaisessa kuin online-vuorovaikutuksessa ihmisten kuin organisaatioidenkin välillä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konferenssi vahvisti työelämän luottamustutkijoiden kansainvälistä verkostoitumista. Osallistujat tutustuivat suomalaisen yhteiskunnan erityispiirteisiin ja työelämään yrityksen tiloissa järjestetyssä työpajassa. YLE- ja ammattilehtihaastatteluiden lisäksi teimme itse kv. vieraiden videohaastatteluita sosiaaliseen mediaan suomalaisen työelämän käyttöön. Hyvien kokemusten myötä päätimme järjestää myös työelämän digitalisaatiota käsittelevän konferenssin Suomessa v. 2025.

Aineisto

FINT 2023, 12th Workshop. Trust Within and Between Organizations. Program and Abstract Collection
Helsinki, Finland.
ePub ISBN: 978-952-61-4900-4 (PDF) Avaa