Luottamuskulttuuri – työyhteisön voimavara

Hanketiedot

Hankenumero
210270

Hakija
Sari Kuusela

Toteuttaja
Sari Kuusela

Lisätietoja
Sari Kuusela
sari.kuusela@nodus.fi

Toteutusaika
14.6.2021 - 15.8.2021

Työsuojelurahaston päätös
4.6.2021
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tulokset valmistuneet
9.12.2021

Tiivistelmä

Kirja syventyy työyhteisöjen luottamuksen syntymiseen, rikkoutumiseen ja kehittämiseen sekä antaa tietoa ja käytännön neuvoja luottamuskulttuurin rakentamiseen. Luottamus näkyy työpaikalla ja arjen tilanteissa vuorovaikutuksessa ja tuloksissa. Parhaimmillaan yhteistyö ja vetäjän toiminta vahvistavat luottamusta, mutta vahvakaan ihmisten välinen luottamus ei riitä, jos prosessit eivät toimi tai jos henkilöstöjohtamisen käytännöt koetaan epätasa-arvoisina. Hyvä vuorovaikutus ja luottamus antaa tilaa myös tekemisen ilolle ja työhyvinvoinnille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Kuusela

Tiedote

Luottamuskulttuuri - työhteisön voimavara

9.12.2021

Tiivistelmä

Luottamus on työelämän keskeisiä tekijöitä, joka vaikuttaa sekä työyhteisön kulttuuriin, yhteistyöhön että tuloksiin. Kirja käsittelee luottamusta ja luottamuskulttuurin rakentumista sekä sosiaalisten tilanteiden ja vuorovaikutuksen että organisaation johtamisen, prosessien ja toimintamallien kautta.

Kirjaa varten on haastateltu kymmeniä ihmisiä erilaisista työyhteisöistä. Kirjassa kuvataan luottamustarinoiden kautta luottamuksen tunnetta, kokemusta ja vaikutuksia. Samalla saa keinoja luottamuksen rakentamiseen. Vahva luottamuskulttuuri luo pohjan myös tekemisen ilolle ja yhdessä onnistumiselle.

Kirjan ovat kirjoittaneet työelämän asiantuntijat YTT, tietokirjailija Sari Kuusela ja TktT Minna-Kaarina Forssén.

Lähtökohdat

Kirja perustuu haastatteluiden lisäksi sekä tutkimuksiin luottamuksesta, sosiaalisesta pääomasta, vuorovaikutuksesta, johtamisesta ja prosessien kehittämisestä. Se kirkastaa kuvaa luottamuksesta todellisten luottamuskokemusten kautta. Kirjan tavoitteena on syventää ymmärrystä luottamuksen syntymisestä, hiipumisesta ja rikkoutumisesta ja antaa lukijalle keinoja luottamuksen parantamiseksi.

Aineisto -Mitä aineistoja, tutkimuksia yms. hyödynsit tietokirjassasi.

Kirjassa on hyödynnetty kirjoittajien tekemän haastattelututkimuksen lisäksi luottamuksen syntymiseen liittyviä tutkimuksia (kuten Harisalo-Miettinen 2010, Ikonen 2013, Ilmonen 2002, Koivumäki 2008, Kouvo 2010); sosiaalisen vuorovaikutuksen teorioita ja organisaatiokulttuuritutkimuksia (kuten Hofstede 1992, Schein 1987). Lisäksi kirjan taustalla on johtamisteorioita ja prosessien kehittämiseen liittyviä näkökulmia.

Menetelmät

Kirja perustuu haastattelututkimukseen ja havainnointiin. Haastattelimme kirjaa varten kymmeniä ihmisiä erilaisista työyhteisöistä ja kuulimme henkilökohtaisia tarinoita ja kokemuksia luottamuksen ja epäluottamuksen maailmasta. Olimme mukana myös havainnoimassa viiden työpaikan arkea. Tulokset on analysoitu laadullisesti.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kirjan näkökulmina ovat sekä ihmisten välinen luottamus että luottamus organisaatioon ja sen toimintaan. Kirja syventää ja kirkastaa kuvaa luottamuksen syntymisestä, hiipumisesta ja rikkoutumisesta haastateltujen henkilökohtaisten kokemusten kautta. Samalla se antaa keinoja parantaa luottamusta sekä ihmisten välillä että organisaation toiminnassa.

Aineisto

LUOTTAMUSKULTTUURI – TYÖYHTEISÖN VOIMAVARA. Tiivistelmä Avaa