Luovan ajattelun metodologia – Teoreettisesta käytännölliseen ja keksinnölliseen ajatteluun

Hanketiedot

Hankenumero
115030

Hakija
Jyrki Reunanen

Toteuttaja
Jyrki Reunanen

Lisätietoja
Jyrki Reunanen
jyrki.reunanen@gmail.com

Toteutusaika
1.3.2015 - 30.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
9.2.2015
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2015

Tiivistelmä

Kirjahankkeen ”Luovan ajattelun metodologia” aiheena on ideointi työelämässä, mistä ideat syntyvät. Usein puhutaan luovuuden edellytyksistä, mutta nyt keskityn ideointiin itseensä, joka on uusien
keksintöjen syntypaja. Miten luova ajattelu eroaa visuaalisesta kuvittelusta. Miten ajattelu etenee teoreettisesta, spekulatiiviseen, käytännölliseen ja huipentuu luovaan ajatteluun. Siinä keskitytään praktiseen luomiseen, jota kuvaa myös käsite: keksivä tahto.

Avainsana kirjassa on ajattelu. Usein luovuuskirjallisuudessa rationaalisuus ja loogisuus esitetään luovuuden vastakohdaksi. Keskeinen teesini on, että myös yleistävä ja looginen ajattelu voi olla aidosti luovaa. Järki voi myös luoda ja keksiä uuden periaatteen. Se eroaa visuaalisesta luomisesta ja muotoilusta, jossa kekseliäisyys suunnataan pintavaikutelmiin. Luova ajattelu keskittyy perusratkaisuihin, toimintaperiaatteisiin, ideaytimiin ja ideaaleihin.

Alaotsikko ”Nousu teoreettisesta käytännölliseen ja luovaan ajatteluun” kuvaa tarkemmin kirjan juonta. Tutkimusongelmana on kehitellä metodologiaa, miten teoreettisesta ajattelusta edetään käytännölliseen ja edelleen keksinnölliseen. Ideakäsite on monikerroksellinen. Idea voi kuvata syvintä olemusta, korkeinta ihannetta sekä uutta keksintöä. Oppilaitoksissa annetaan teoreettista opetusta, mutta miten tuo oppitieto käännetään käytäntöön, jossa syyt käännetään keinoiksi ja vaikutukset käännetään tavoitteiksi.

Ilmestyy Aalto-yliopiston julkaisusarjassa syyskuussa 2015

Hankkeen vastuuhenkilö

Jyrki Reunanen

Tiedote

Käsitteistöä luovalle ajattelulle

30.6.2015

Valtiotieteen tohtori Jyrki Reunanen on kirjoittanut kolmannen ideointikirjansa. Luovan ajattelun metodologia -kirjan juonena on nousu teoreettisesta käytännölliseen ja luovaan ajatteluun. Kirjassa on kaksi työelämälle keskeistä teemaa: teorian soveltaminen käytäntöön eli oppitiedosta suunnitelmiin; toiseksi nykykäytännön ylitys, joka on hyppy luomiseen ja keksintöihin. Työsuojelurahasto tuki kirjan kirjoittamista.

Kirja on julkaistu Aalto-yliopiston oppiaineistona, mutta se soveltuu kaikille ideoinnista kiinnostuneille. Kirjan painetut ja sähköiset versiot ilmestyivät marraskuussa 2015.
 
Luovuuden ytimessä on idea               
 
Reunasen avainkäsitteenä on idea, klassisen filosofian mukaisesti. Idea toimii teoreettisen ja käytännöllisen välittäjänä. Luovan ajattelun metodologiaa voi käyttää ideakäsitteen syventämiseen, jolloin idea on enemmän kuin mielikuvien mieltämistä.

Vallitsevan käsityksen mukaan teoria, käytäntö ja luominen on lokeroitu erillisiksi. Reunasen hanke sitoo ne yhtenäiseen idean kiertokulkuun: teoreettisesta käytännölliseen ja keksinnölliseen. Hän selvittää idean kiertokulut olomuotoineen.
 
Reunanen ei tyydy mieltämään luovuutta hulluttelevaksi mielikuvitukseksi vaan hän selvittelee luovuutta, jota ohjaa käytännöllinen järki. Siinä ajattelu ei ole kuvavirtaa eikä logiikka ole tyhjää formalismia eli muodon painottamista.
 
Kohti ammattiluovuutta

 
Jyrki Reunanen keskittyy käsiteanalyysiin ja -oivalluksiin. Hän painottaa kirjassaan ammattimaista luomista, ei kotikeksintöjä.

Reunasen mukaan kirja on suunnattu todellisille keksijöille, joille voi puhua yleisillä käsitteillä eikä vain konkreettisilla esimerkeillä. Kirja on tarkoitettu heille, jotka pyrkivät tosissaan keksimään luovia ratkaisuja.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Julkaisu

Jyrki Reunanen. Luovan ajattelun metodologia – Idea käänteenä teoriasta käytäntöön ja keksintöihin. Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos, Grossover sarja 12/2015, oppimateriaali. 235 sivua. Unigrafia Oy, Helsinki 2015.

ISBN 978-952-60-6490-1 (e-kirja)

ISBN 978-952-60-6489-5 (painettu). ISSN 1799-4969 (e-kirja)

ISSN 1799-4950 (painettu). ISSN-L 1799-4950.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6490-1 Avaa

Myynti

Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksen kirjasto, julkaisutilaukset:

tuta.library@aalto.fi. mailto:tuta.library@aalto.fi